Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

G Programpunkt 66 och motion G2 y15 Renodla polisens uppgifter

Programpunkt:

66. Fokusera på kärnuppgifterna. Renodla polisens arbetsuppgifter. Polisens arbete måste koncentreras på kärnverksamheten – att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Passärenden, tillståndsgivning, transporter av berusade m.m. bör kunna skötas av andra än polisen.

G2. Den rättspolitiska rapporten

Motionär: Folkpartiet liberalerna Stockholms län

Förslag till landsmötesbeslut:

15. att punkt 66 ändras så att polisen även i fortsättningen ansvarar för tillståndsverksamhet.

PS-svar:

I punkt 66 skriver programgruppen att polisens arbete måste koncentreras till kärnverksamheten – att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Man menar därför att passärenden, tillståndsgivning, transporter av berusade m.m. bör kunna skötas av andra aktörer. Mot detta vänder sig motionärerna bakom motion G2 yrkande 15, där man argumenterar för att tillståndsgivning handlar om upprätthållande av allmän ordning och säkerhet och därför även fortsättningsvis bör skötas av polisen.

Partistyrelsen noterar att en betydande del av polisens resurser i dag används till uppgifter som lika gärna skulle kunna skötas av andra aktörer. Frågan handlar i grunden om att vi måste koncentrera polisens verksamhet för att få en effektiv polis som kan sätta in tillräckliga resurser där det verkligen behövs. Det är samma slutsats som Polisverksamhetsutredningen kom fram till 2001. Sedan dess har tyvärr inte mycket hänt. Programgruppen nämner i sin uppräkning passärenden, tillståndsgivning och transporter av berusade som uppgifter andra kan sköta. Man skulle också kunna lägga till hittegodshantering, stängsling av gruvhål m.m. Vad gäller tillståndsgivning är det framförallt olika tillstånd med grund i vapenlagen, men även ianspråktagande av offentlig plats och av tillstånd för allmän sammankomst som kräver stora resurser. Polisen sköter utöver detta också tillstånd för larminstallationsverksamhet, hotellrörelser, fallskärmshoppning i närhet av tättbebyggda områden, införsel av batonger och karatepinnar m.m.

Partistyrelsen instämmer med motionärerna om att tillståndsgivningen i viss mån kan sägas handla om allmän ordning och säkerhet, men tror ändå att flera av tillståndsgivningsärendena skulle kunna skötas lika bra eller bättre av en annan aktör, t.ex. kommunen. Det finns ju redan i dag ett område som har en alldeles uppenbar relevans för ordning och säkerhet där tillståndsansökan handläggs av kommunen – nämligen alkoholutskänkningstillstånd. Ordnings- och säkerhetsaspekterna garanteras då genom ett remissförfarande till polisen. Partistyrelsen menar att en liknande modell skulle kunna användas för de tillstånd som i dag handläggs av polisen. Partistyrelsen tillstyrker därför programgruppens punkt 66, med den redaktionella ändringen att ”tillståndsgivning” ersätts med ”viss tillståndsgivning”. Motion G2, yrkande 15 föreslås avslås.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: