Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

M 5-M 9 och M11 samt M12 y2 – texterna finns, börja debattera!

M5. Sympatisörformer Motionär: Gunnar Andrén, Stocksund

Förslag till landsmötesbeslut: #1.att partistyrelsen.ges.i.uppdrag.att.i.Folkpartiets.stadgar. öppna.för.sympatisörskap.och/eller.andra Antalet medlemmar i de flesta partier faller. Orsakerna är många men i huvudsak finns tre skäl: #1.Många föreställer sig att medlemskap i ett politiskt parti kräver, trots att fler än någonsin är politiskt intresserade och kunniga, att man som medlem omfattar nästan alla ståndpunkter ett parti förfäktar. De aktiva vet att verkligheten är annorlunda: få är intresserade av alla frågor, partimedlemskap innebär i grunden endast att man verkar inom en politisk sfär där den ideologiska övertygelsen är det förenande och det som är idémässigt givande, utmanande och förnyande. #2.Mötesformerna är ofta styrda av en formell agenda som gör att det politiska arbetet inte sällan saknar den frihet som de som mer vill diskutera och pröva argumentens bärkraft än fatta beslut i paragrafens form. Denna möteskultur upplevs ofta som tröttande eller rent av avstötande. Att finna nya former är en utmaning för varje rörelse som har ideologin som grund och hyser ambitionen att vara mer än en ekonomisk intresse- eller enpartirörelse. #3.Det politiska arbetet tar för mycket tid. Många vill begränsa sin egen insats till det som särskilt berör en eller som uppfattas som särskilt intressant.

Ser vi till medlemsutvecklingen sedan 1960 (per 31 december varje år) i vårt eget parti ser den ut så här: År Antal medlemmar 1960 89 528 1961 88 845 (– 683) 1962 85 136 (– 3 709) 1963 89 813 (+ 4 677) 1964 88 542 (– 1 271) 1965 87 368 (– 1 174) 1966 86 232 (– 1 136) 1967 85 087 (– 1 145) 1968 85 356 (+ 449) 1969 80 564 (– 4 792) 1970 77 132 (– 3 432) 1971 75 673 (– 1 459) 1972 70 439 (– 5 234) 1973 69 241 (– 1 198) 1974 62 795 (– 6 446) 1975 59 405 (– 3 390) 1976 59 474 (+ 69) 1977 57 174 (– 2 300) 1978 55 717 (– 1 457) 1979 54 320 (– 1 397) 1980 50 553 (– 3 767) 1981 47 556 (– 2 997) 1982 45 293 (– 2 263) 1983 43 665 (– 1 628) 1984 42 446 (– 1 219) 1985 45 225 (+ 2 779) 1986 44 613 (– 612) 1987 45 776 (+ 1 163) 1988 46 490 (+ 714) 1989 43 185 (– 3 305) 1990 40 416 (– 2 769) 1991 37 869 (– 2 547) 1992 34 404 (– 3 465) 1993 31 113 (– 3 291) 1994 28 854 (– 2 259) 1995 26 201 (– 2 653) 1996 24 387 (– 1 814) 1997 23 785 (– 602) 1998 22 932 (– 853) 1999 21 781 (– 1 151) 2000 20 665 (– 1 116) MOrganisation och stadgar 418 2002 20 928 (– 262) 2003 20 382 (– 584) 2004 20 495 (+ 113) 2005 21 238 (+ 743) 2006 20 686 (– 552) 2007 18 678 (– 2 008) 2008 17 799 (– 879)

Vi kan konstatera att av Folkpartiets väljare är bara några procent också aktiva i bemärkelsen att de betalar medlemsavgift. För övriga partier är utvecklingen likartad. På trettio år har antalet medlemmar i Folkpartiet minskat med två tredjedelar. Föga glädje är att utvecklingen i andra partier är än värre. Problemen är gemensamma. Nuvarande medlemskap, med dess krav på att man ska betala något för att få tillgång både till information och inflytande, är i grunden riktig. Men det måste kompletteras med former av sympatisörskap, kanske ett frivilligt sympatisörregister som ger inflytande på olika delar av vad ett parti sysslar med: lokalt programarbete, mötesinformation, deltagande i konferenser och nätdiskussioner – utan att man behöver framträda med namn om det anses svårförenligt med andra samhälleliga åtaganden. Någon kanske vill stödja ett parti pekuniärt utan att vara medlem, andra vill vara med i provval av olika slag, floran är rik. Det liberala partiets medlemskap behöver kompletteras utöver vad dagens Folkpartistadgar ger möjlighet till. Folkpartiet behöver olika sympatisörregister där kraven på vederbörande är mindre än för den betalande medlemmen men där också rättigheterna är mer begränsade än den vanlige medlemmens. Varje form av sympatisörregistrering måste bygga på respekt för den enskildes integritet. Liksom medlemskapet är en privatsak får det aldrig komma till offentlighetens kännedom om att vederbörande är sympatisör, detta med mindre icke personen givit tillstånd till att partisympatiskap föreligger.

M6. Betala medlemsavgift och ge stöd med kort eller via Internetbank Motionärer: Tommy Rydfeldt, Kungsbacka, Bengt Eliasson, Åsa

Förslag till landsmötesbeslut: #1.att partistyrelsen.ges.i.uppdrag.att.utforma.enkla.betalningssätt.för.medlemsavgift.och.gåvor.via.hemsidan.i. enlighet.med.motionens.förslag Vi måste göra det enklare att ge stöd till och bli medlem i Folkpartiet. Alla som går in på Folkpartiets olika hemsidor borde mötas av uppmaning att bli medlem och att ge stöd till partiet centralt och lokalt. Så är det inte i dag. Någon som vill bli medlem kommer till ett formulär. När detta är ifyllt ska uppgifterna skickas vidare inom organisationen och förhoppningsvis kommer förr eller senare ett inbetalningskort. Formuläret borde ge den som är intresserad omedelbar möjlighet att betala medlemsavgiften direkt genom de vanligaste korten eller genom sin Internetbank. Att sedan se till att rätt kommunförening får pengarna kan inte vara en svår intern uppgift. Även personer som redan är medlemmar borde kunna betala sin medlemsavgift via kort eller Internetbank på hemsidan. Att ge Folkpartiet pengar är inte heller så lätt. Man möts inte av uppmaningar att ge stöd. Men det finns en möjlighet där kort kan användas. Men enbart Visa och Mastercard. Vill man gå via sin Internetbank så gäller det bara för kunder hos Swedbank eller Handelsbanken. Ingen övrig bank. Gåvosystemet måste utvecklas och fungera för de flesta betalningssätt.

M7. Mot ett öppnare Folkpartiet liberalerna Motionär: Folkpartiet liberalerna Huddinge

Förslag till landsmötesbeslut: #1.att landsmötet.uttalar.att.Folkpartiet.ska.verka.för.att. införa.en.nivå.av.medlemskap.för.individer.som.inte.vill. engagera.sig.i.de.olika.politiska.föreningarna.men.ändå. stöttar.den.liberala.ideologin. #2.att landsmötet.uttalar.att.Folkpartiet.ska.aktivt.tillvarata.på. möjligheten.att.utnyttja.denna.grupp.för.opinionsbildning Genom att bygga upp vårt register av lika- och frisinnade individer skapar vi en möjlighet för att nå fler medborgare med våra budskap. Allt fler människor vänder sig till enfrågepartier för att visa sitt missnöje med politiker och den politik som förs. En stor anledning är att vi är dåliga på att sprida information om vårt politiska program, yrkanden, beslut och andra aktiviteter vi deltar i och arrangerar. Alltför ofta överlämnar vi detta till media och tappar då kontrollen hur våra budskap framförs. Vi är extremt dåliga att värva nya medlemmar (lokala variationer finns naturligtvis) och ofta är det mest aktivitet månaden före ett val. Vi behöver helt enkelt bli öppnare och bli bättre på att skapa en dialog med Sveriges medborgare – detta för att öka våra möjligheter till opinionsbildning. Exempelvis så kan detta kan uppnås genom bl.a. följande: • Införandet av en passiv nivå som har en supporterstatus, exempelvis ”FP-supporter”, ”FP-fan” (garanterat gratisreklam), ”Liberal-vän” el.dyl. (en platinumnivå kan finnas för supportrar som regelbundet bidrar finansiellt eller är duktig på att värva nya supportrar). • Regelbundna e-nyhetsbrev med en del riksnyheter och en del kommunnyheter • Supporterbadge eller pin till alla supportrar (kan komma omedelbart eller efter en viss tids period eller varför inte när en medlem har värvat en till medlem via referens) • Regelbundna dialoger (ex. via Internet, sociala medier, träff på bibliotek, sportklubbar, seniorträffar och dyl.) • … och mycket mera

M8. Medlemskort Motionär: Gunnar Andrén, Stocksund

Förslag till landsmötesbeslut: #1.att partistyrelsen.ges.i.uppdrag.åter.pröva.frågan.om.sammanhållande.medlemskort Många organisationer har i dag återinfört medlemskort – det får man till exempel som medlem i Röda korset, Kulturen i Lund eller Rydboholms SK. Folkpartiet har ingen sådan samhörighetshandling, en konkret medlemssymbol. MOrganisation och stadgar 419 Det borde Folkpartiet ha. Medlemskort är numera billiga att tillverka och distribuera och utgör en påminnelse om banden mellan organisationen och individen. Partistyrelsens och landsmötets avstyrkande argument 2007 övertygar inte. Att överlåta frågan om att pröva och utforma medlemskort på lokal nivå – partistyrelsens rekommendation och landsmötets beslut 2007 – kan synas frihetsskapande och liberal men bäddar för desorganisation och kaos. Som medlem tillhör man genom lokalavdelningen också länsförbund och riksorganisation. Partistyrelsens förslag från 2007 är att likna vid att springa baklänges ur rummet och gömma sig i korridoren för att se hur det går ute i Folkpartilandet – särskilt som varje medlem trots allt tilldelas ett personligt medlemsnummer, ytterst användbart vid exempelvis provval till Europaparlamentet. Det är ingen tillfällighet att mängder av föreningar, företag och andra associationer använder medlemskort som sammanhållande symbol, ja, man till och med ”laddar” medlemskort med förmåner av skilda slag. Om partistyrelsen anser att medlemskort är att återgå till forntiden, föreslår jag att man gör det för att hitta en väg till framtiden. Folkpartiet bör återinföra medlemskortet som symbol för medlemskapet.

M9. Central hantering av medlemsavgifter Motionär: Folkpartiet liberalerna Nacka

Förslag till landsmötesbeslut: #1.att partistyrelsen ges.i uppdrag att verka för att riksorganisationen övertar huvudansvaret för inkassering av.partiets. medlemsavgifter Varje lokalförening och länsförbund lägger ned ett omfattande arbete för att hantera medlemsavgifter. All denna tid skulle kunna nyttiggöras i utåtriktad verksamhet och medlemsvård. Många andra organisationer har med goda erfarenheter övergått till central hantering av sina medlemsavgifter något som vi anser Folkpartiet också bör göra. Nuvarande ordning innebär en rad problem: – Kvalitetsbrister – otillförlitlig information – Krånglig och ineffektiv administration – Omoderna och orationella betalningssätt för avgifter och insamlingar – Svårt att bli medlem Den möjlighet till direktbetalning av medlemsavgifter via Internet, som införts det senaste året, har tyvärr inte underlättat administrationen, åtminstone inte för lokalföreningarnas del. Vi hävdar att det inte finns formella eller tekniska hinder för att genomföra vårt förslag. Samtidigt är vi medvetna om liknande, tidigare initiativ runnit ut i sanden. De kvalitets- och effektivitetsvinster som andra organisationer gjort, manar till eftertanke. Vi hoppas därför på en tydlig viljeförklaring från landsmötet att riksorganisationen övertar huvudansvaret för inkasseringen av medlemsavgifter

M11. Förenkla rutinen vid fakturering av medlemsavgifter för våra länsförbund. Motionär: Marcus Claesson, Mölndal

Förslag till landsmötesbeslut: #1.att Folkpartiet.tar.bort.rabatten.på.medlemsavgiften.för. medlemmar.under.25.år.som.också.är.medlemmar.i.LUF. och.i.stället.tillämpar.samma.avgift.för.alla.oavsett.ålder Medlemskap i ett politiskt parti är normalt sekretessbelagt. Därför är det olyckligt att vi i våra nya stadgar har antagit en regel som gör att samtliga länsförbund måste kontrollera om medlemmar upp till 25 år också är medlemmar i LUF. Om så är fallet ska avgiften för varje sådan medlem till länsförbundet sänkas. Jag förstår tanken med att rabattera avgiften för att därigenom öka incitamentet att bli medlem i båda organisationerna. Men min känsla är att vi i stället har skapat mer administrativt strul än vad som är befogat. Hur många medlemmar har vi som är under 25 år och dessutom samtidigt är medlemmar i LUF? Om vi summerar alla avgiftssänkningar och väger mot den extra tid det tar att göra dessa kontroller – har vi då vunnit något? Eller kostar det mer tid för våra ombudsmän än vad det smakar? Och hur gör vi rent demokratiskt med frågan om sekretess? LUF har väl ingen skyldighet att lämna ut medlemslistor till Folkpartiet? När jag som ordförande för Mölndals kommunförening frågade om vilka möjligheter jag hade att komma i kontakt med lokala luffare så var den möjligheten stängd, vilket jag hade och har full förståelse för. M12. Kansliavgifterna till Folkpartiet liberalerna Motionär: Anna Attergren Granath, Solna Förslag till landsmötesbeslut: #1.att avskaffa.förekomsten.av.tionden/kansliavgifter.i.Folkpartiet.liberalerna. #2.att partistyrelsen.ges.i.uppdrag.att.ta.fram.riktlinjer.för. alternativa.inkomstkällor.till.lokalföreningarna. Lokalföreningen utgör basen i Folkpartiet liberalernas organisation. Lokalföreningens högsta beslutande organ, årsmötet, sätter medlemsavgiften. Avgiftens omfattning kan skilja något i olika lokalföreningar, men ligger runt 200 kronor per person och år. I vissa lokalföreningar och landstingsgrupper tar Folkpar-MOrganisation och stadgar 420 tiet utöver medlemsavgiften ut en administrationsavgift eller kansliavgift, av förtroendevalda ledamöter som baserats på en schablon eller en procentuellt uträknad del av arvoden de aktuella uppdragen inom kommunal- eller landstingspolitiken inbringar. Kansliavgiften utgör ett tillskott, vid sidan av partistödet, till kommunföreningens ekonomi från individer som arbetar för Folkpartiet på uppdrag i kommuner och landsting. Det lär vara ur socialdemokratisk tradition som iden att ta en del av arvodena till partiet härstammar. Det lär även vara Socialdemokraterna som såg till att göra kansliavgifterna avdragsgilla (utan att för den skull se betydelsen av göra alla typer av ekonomiska bidrag till ideella organisationer är avdragsgilla). Förekomsten av kansliavgifter i Folkpartisverige varierar och torde inte vara helt kartlagt. Ofta saknas formella beslut utan hänvisas till gamla beslut från tidigare generationer. Sällan eller aldrig informeras om kansliavgiftens existens eller att den är avdragsgill i deklarationen. Kansliavgiften kommer alltså som en överraskning i form av en betalningsavi efter ett halvår som förtroendevald för Folkpartiet liberalerna. Hur kansliavgifterna är utformade går jag inte in på eftersom jag vill att de ska tas bort. Men jag kan säga så mycket att de ofta slår hårdare mot individer med låga arvoden som ofta är nya i politiken (och eventuellt unga) än mot individer med höga arvoden. Kansliavgifter på 20 000–30 000 kronor per år hör nog inte till vanligheterna. På dryga 20-talet år har antalet medlemmar i Folkpartiet halverats. Att ha ett förtroendeuppdrag ger sina avtryck på såväl karriär som pensionspoäng. Folkpartiet liberalerna borde sträva efter att göra uppdrag för Folkpartiet mer attraktiva och borde således avskaffa kansliavgifterna som faktiskt är en skatt på redan beskattade politiska arvoden. Det ska vara attraktivt att arbeta som förtroendevald för Folkpartiet liberalerna.

PS-yttrande:

Motionerna M5–M9 och M11 samt M12 yrkande 2 Ett antal motioner behandlar frågor som berör medlemskap i Folkpartiet, rutiner för betalningar, fakturering av medlemsavgifter från riksorganisationen och andra näraliggande frågor som partistyrelsen väljer att behandla i ett sammanhang. Medlemstalet i alla de etablerade politiska partierna sjunker. Som författaren till motion M5 tydligt visar har Folkpartiet på en generation tappat nästan 26 000 medlemmar. Stora delar av detta medlemstapp har orsaker som Folkpartiet inte råder över – allmänna trender i samhället, synen på politik och medlemskap i de etablerade partierna. Men det finns en rad andra omständigheter som vi själva kan påverka. I alla demokratiska länder byggs någon form av partiväsende upp. I Sverige har det, genom den relativt sett långa historien som demokratiskt stabilt land, inneburit att partierna som organisationer fått en ovanligt stark ställning. Det betyder att den sjunkande medlemstrenden i sig är allvarlig. En undersökning som följde upp en medlemsvärvningskampanj för några år sedan visade att drygt 60 procent av alla som hör av sig till Folkpartiet med ett intresse för vår politik och eventuellt medlemskap, aldrig får någon återkoppling eller får svar så sent att intresset för länge sedan hunnit försvinna. Motion M6 föreslår att det ska bli enklare att betala medlemsavgift till Folkpartiet eller skänka pengar genom kortbetalningar via hemsidan. Motionären påpekar att den som vill bli medlem möts av ett formulär för att lämna personuppgifter, men kan inte omedelbart bli medlem utan måste vänta på att någon ska skicka ut ett inbetalningskort. I stället borde finnas en möjlighet att betala medlemsavgiften direkt genom de vanligaste korten eller genom sin Internetbank och också att donera pengar på samma sätt. Författaren till motion M5 menar att nuvarande former för medlemskap, med krav på att medlemsavgift ska betalas för att den enskilde ska få tillgång både till information och inflytande, i grunden är riktig men vill uppdra åt partistyrelsen att öppna för andra former av ”sympatisörskap” som inte behöver bygga på medlemskap. I motion M7 föreslås att Folkpartiet ska införa en nivå av medlemskap för dem som inte vill engagera sig i de olika politiska föreningarna men ändå stöttar den liberala ideologin, samt att vi aktivt ska ta tillvara möjligheten att utnyttja denna grupp för opinionsbildning. Motionären lämnar också konkreta förslag på en rad åtgärder som han menar bör vidtas i den riktningen, t.ex. införande av en nivå av passivt medlemskap som ”FP-supporter” eller liknande. I motion M8 föreslås att medlemskapet uppvärderas genom införandet av medlemskort, som tydligt visar medlemskapet. Medlemskort är numera billiga att tillverka och distribuera och utgör en påminnelse om banden mellan organisationen och individen, påpekar motionären. Partistyrelsen instämmer i resonemangen om att det måste bli enklare att bli medlem i Folkpartiet men samtidigt att sympatin för våra åsikter också måste kunna ta sig andra uttryck än ett medlemskap. I sammanhanget kan påpekas att mycket av det motionärerna beskriver, faktiskt redan görs. Alla partiets ministrar har nyhetsbrev vars prenumeranter utgör en viktig bas för opinionsbildning, där partimedlemskap varken avkrävs eller efterfrågas. Experiment med sakpolitiska nätverk med mera har gjorts, som berörts tidigare i partistyrelsen svar på motioner om förnyelsearbetet. En viktig sak, som författaren till motion M5 framhåller, är att varje form av sympatisörregistrering måste bygga på respekt för den enskildes integritet. Det är alltså inte någon universallösning att öppna upp för fler kontaktmöjligheter, nyhetsbrevsprenumerationer och liknande – och sedan förutsätta att detta under en valrörelse ska vara lojala kampanjarbetare. Det kan ge rakt motsatt effekt och stöta bort människor. Men det är ändå viktigt att fortsätta att utveckla partiets kontaktytor på olika sätt. När det finns flera olika sätt att möta Folkpartiet – genom enskilda företrädares bloggar, nyhetsbrev med mera – och möjlighet att engagera sig i programarbete, ge synpunkter på förslag och möjligheter till dialog med våra ledande företrädare minskar förhoppningsvis även motståndet mot att ta det sista steget att bli medlem. Socialdemokraterna som under mycket påkostade former lanserat möjligheten att ”bli supporter” genom annonskampanjer i kollektivtrafik och tidningar, har fått mycket klen utdelning för detta. Det är viktigt att en sådan här möjlighet inte genomförs enbart för att behovet finns inom organisationen – det måste också innebära en väsentlig förändring av våra attityder och vårt förhållningssätt. Vi behöver visa en öppnare attityd och välkomna människors idéer och engagemang oftare och tydligare än i dag. Människor kan ha goda idéer – eller för den delen värdefull kritik om brister i våra förslag – som vi bör lyssna till även om de inte är medlemmar. Men det är genom medlemskapet som den enskilde också, ytterst, får inflytande över besluten. MOrganisation och stadgar 430 Även här kan etablerandet av Internetbaserade länsförbund få något av den effekten att frikoppla medlemskapet från det dagliga lokalpolitiska arbetet – som visserligen är utomordentligt viktigt för Folkpartiet men som inte alla har intresse av – och öppna nya former för engagemang. En del i och för sig billiga så kallade ”give aways” som pins och medlemskort kan vara bra för att visa att medlemskapet betyder något. Partistyrelsen ska ta till sig förslagen om detta. Men en del av de knivigare problemen för att förenkla förfarandet att bli medlem, bottnar i vår organisationsstruktur. Möjligheten att snabbt och enkelt lösa medlemskap, hämmas av att medlemskapet i första hand har betytt medlemskap i en lokal förening. Lokalföreningen har varit och är den mest grundläggande organisationsnivån i Folkpartiet. Alla lokala föreningar har den stadgeenliga rätten att ta ut egna medlemsavgifter, vilket betyder att det finns många olika avgiftsnivåer för ett medlemskap. Det innebär också att det är i lokalföreningen som det huvudsakliga ansvaret för att följa upp när medlemmarnas avgifter förfaller till betalning för ett nytt år och att skicka påminnelser med mera. I flera länsförbund ingår detta i de tjänster som föreningarna kan köpa av kansliet. Det ger större möjligheter till samordning och rationell hantering samtidigt som det avlastar föreningarna en tung administrativ börda som många saknar resurser att klara på egen hand. Men det decentraliserade medlemskapet innebär också att det är svårt för riksorganisationen att administrera inbetalning av medlemsavgifter. Detta har hittills motiverat att partistyrelsen ställt sig skeptisk till förslag om centraliserad medlemshantering. Men det finns i dag allt starkare skäl att lyssna på argumenten i bland annat motion M9. Motionärerna vill att landsmötet uppdrar åt partistyrelsen att verka för att riksorganisationen övertar huvudansvaret för inkassering av partiets medlemsavgifter. De menar bland annat att andra organisationer som genomfört liknande projekt har gjort stora vinster i effektivitet och ökad kvalitet på informationen i medlemsregistret. Motion M11 argumenterar för att rabatten för medlemmar i LUF ska avskaffas, bland annat av sekretesskäl. Motion M12 yrkande 2 går ut på att partistyrelsen ska ta fram riktlinjer för alternativa inkomstkällor till lokalföreningarna, något som i hög grad berör diskussionen om medlemsavgifter. Även om partistyrelsen inte vill gå så långt som en centralisering av medlemsregistreringen kan vi konstatera att det huvudsakliga arbetet med administrationen av inbetalningar i dag i många fall utförs av länsförbunden och inte de enskilda föreningarna. Det är en utveckling som vi kan driva ännu några steg vidare. Partistyrelsen bör därför få i uppdrag att se över rutinerna för medlemshantering i syfte att göra det enklare och snabbare för nya medlemmar att ansluta sig och befintliga medlemmar att förnya sitt medlemskap. Exempelvis vore det bra för alla nivåer i partiet – såväl lokalförening som länsförbund och partiet som helhet – om det blev lätt och smidigt att ansluta sig via sms eller via en betaltjänst på Folkpartiets webbplats. Eventuellt kan medlemsavgiften för nya medlemmar till lokalföreningen i så fall överföras i efterhand, eller helt enkelt anstå till år två då den läggs på fakturan för förnyat medlemskap. I längden torde den ökade medlemstillströmningen kunna mer än väga upp den inledande förlusten. Detta skulle göra det möjligt att genomföra förenklingarna som föreslås i motion M6, med kortbetalningar och autogiro. Partistyrelsen bör också undersöka möjligheten att för dem som så önskar övergå till stående månadsvisa betalningar om t.ex. 100 eller 200 kronor, som många organisationer infört, och låta detta innebära såväl medlemskap som stöd till valfond eller liknande. Däremot anser partistyrelsen att möjligheten till rabatt för medlemmar i LUF ska kvarstå. Risken för sekretessingrepp som motionären bakom motion M11 ser, är i realiteten obefintlig då riksorganisationen helt enkelt valt att inte utföra någon kontroll. Vi anser att det vore en onödig administrativ åtgärd utan litar på dem som säger sig vara medlemmar och uppfyller ålderskriterierna för medlemskap i ungdomsförbundet. Partistyrelsen vill i dag inte binda sig för den ena eller andra praktiska lösningen. Det rimliga är att sådana ställningstaganden görs senare, när vi vet mer om administrativa och ekonomiska aspekter. Partistyrelsen vill också understryka att alla förändringar av medlemsavgiftshanteringen kräver en fördjupad dialog med länsförbunden innan några beslut fattas. Även om vi inte vet exakt hur ett nytt medlemshanteringssystem ska utformas ligger det i hela partiets intresse att inte processen försenas i onödan. Partistyrelsen föreslår därför redan att stadgarna ändras så att partistyrelsens övergripande ansvar för ett fungerande medlemshanteringssystem klargörs. Beslut om medlemshanteringssystem förutsätter att partistyrelsen inhämtar länsförbundens synpunkter på förhand, precis som i dag gäller för normalstadgar. Partistyrelsen föreslår därför att tre nya meningar tillförs i slutet av 2 § 2 st. i partistadgarna: ”Partistyrelsen fattar beslut om den övergripande utformningen av partiets system för hantering av medlemsavgifter. Inför sådana beslut ska partistyrelsen inhämta länsförbundens synpunkter. Partistyrelsen fattar även beslut om avgift för nya medlemmar som ansluter sig via riksorganisationen.” Med detta vill partistyrelsen också föreslå landsmötet att anse motionerna M5, M6, M7, M8, M9 och M12 yrkande 2 besvarade samt att avslå motion M11.

Ett svar till “M 5-M 9 och M11 samt M12 y2 – texterna finns, börja debattera!”

  1. Med tanke på de svårigheter partier har att locka till sig yngre medlemmar och få in dem i verksamheten vore det väl kontraproduktivt att höja avgifterna för att bli medlem, i synnerhet när allt fler organisationer, t.ex. LUF och Piratpartiet, har gått i riktning mot ett avskaffande?

    Annars kan noteras att om diverse omröstningar (t.ex. provval till EP-valet, men man kan ju också tänka sig ett centralt administrerat system för provval till kommun, landsting och riksdag) kommer att skötas via Internet så kan man på ett medlemskort trycka upp en personlig kod som man kan använda för att identifiera sig på nätet. Detta system används av Uppsala studentkår för deras kårval på Internet och fungerar bra, och är därmed ytterligare ett argument för att införa ett medlemskort.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: