Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

G57 En könsneutral namnlag

Motionärer: Barbro Westerholm, Stockholm, Martin Andreasson, Solna, Matilda Sundquist Boox, Forsbacka, Vladan Boskovic, Enskede, Lisbeth Kågö, Solna, Seved Monke, Stockholm Rudi Mölling, Jönköping, Catrine Norrgård, Nässjö, Saga Rosén, Stockholm, Anna Steele Karlström, Tyresö

Förslag till landsmötesbeslut:

  1. att landsmötet uttalar att Folkpartiet ska verka för en revidering av namnlagen så att myndiga personer kan välja förnamn oavsett om dessa förknippas med ena eller andra könet

Till de mest grundläggande egenskaperna i den mänskliga identiteten hör uppfattningen om könstillhörighet. Att den enskilda människans egen könsidentitet ska respekteras låter som en självklarhet. En grupp människor utsätts dock för osynliggörande, diskriminering och i många fall förakt enbart på grund av sin uppfattning om den egna könstillhörigheten eller på grund av den könsroll de väljer att leva efter. Transpersoner är en samlingsterm för transsexuella, transvestiter, intersexuella och andra personer vars könsidentitet eller könsuttryck helt eller tidvis skiljer sig från det av omvärlden förväntade.

För transpersoner ställer namnlagen till problem. Enligt praxis tillåts inte personer som juridiskt sett är män att byta till kvinnliga förnamn och vice versa. Denna regel påverkar inte i praktiken det stora flertalet i befolkningen, men den upplevs av många transpersoner som en mycket allvarlig begränsning i möjligheterna att kunna leva i enlighet med sin identitet. Vi anser att dagens regler saknar principiell grund.

Utgångspunkten för namnlagstiftningen måste vara att vuxna människor som önskar byta förnamn knappast gör det av okynne utan därför att man har djupt kända skäl. När det däremot gäller barn under 18 år kräver hänsynen till barnets bästa att det finns särskilda regler. Föräldrar ska alltså inte ha rätt att ge sina barn vilka namn som helst, utan lagstiftningen måste skydda barnets intresse.

I ett tillkännagivande från våren 2001 har riksdagen uttalat att dagens namnlag bör ses över i sin helhet (bet. 2000/01:LU11). Till följd av den förra socialdemokratiska regeringens passivitet återkom riksdagen med ett nytt tillkännagivande våren 2005 om att regeringen snarast bör ta initiativ till en bred översyn av namnlagen (bet. 2004/05:LU13), men fortfarande har justitiedepartementet inte beslutat om direktiv till någon utredning.

Folkpartiet har tidigare i riksdagen tagit ställning för att namnlagen bör göras könsneutral när det gäller vuxna människors val av förnamn (motion 2005/06:L291). Vi anser därför att det är angeläget att Folkpartiet fortsätter att bevaka denna fråga och arbetar för en reformerad namnlag som inte negativt särbehandlar människor på grund av könsidentitet eller könsuttryck.

PS-svar:

I motion G57 föreslås att Folkpartiet liberalerna ska verka för en revidering av namnlagen så att myndiga personer kan välja förnamn oavsett om dessa förknippas med ena eller andra könet. För transpersoner ställer namnlagen till problem. Enligt praxis tillåts inte personer som juridiskt sett är män att byta till kvinnliga förnamn och vice versa. Det upplevs av många transpersoner som en mycket allvarlig begränsning i möjligheterna att kunna leva i enlighet med sin identitet.

I regeringskansliet pågår arbete med att ta fram direktiv till utredning om revidering av namnlagen. Partistyrelsen anser att det är angeläget att t.ex. transpersoners situation uppmärksammas och deras intressen tas tillvara i arbetet med att revidera namnlagen. Utredningen bör få till i uppdrag att hitta en lösning som lagreglerar att myndiga transpersoner har rätt att välja förnamn oavsett om dessa förknippas med det ena eller andra könet. Detta skulle också ligga i linje med den praxisbildande dom som Regeringsrätten meddelade den 28 september i år. Partistyrelsen föreslår med detta att motion G57 anses besvarad.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: