Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

M23

M23. Motion till Folkpartiet liberalernas landsmöte angående antagande av en miljöpolicy Motionärer: Anita Brodén, Sollebrunn, Karin Granbom Ellison, Linköping, Lars Tysklind, Strömstad  Förslag till landsmötesbeslut:  #1 att landsmötet uttalar sig för ett antagande av en miljöpolicy för Folkpartiet liberalerna #2 att partistyrelsen ges i uppdrag att utforma miljöpolicyn  med utgångspunkt av motivtexten i motionen Att miljö- och klimatfrågan är en av vår tids angelägnaste fråga råder nog ingen tvekan om. Folkpartiets landsmöte avhålls för övrigt endast några veckor före FN:s klimatmöte i Köpenhamn, ett möte där Sverige samt vår EU-minister kommer att ha en framträdande roll.  De avtal som förhoppningsvis kommer att antas kommer för Sveriges del att innebära insatser och åtgärder såväl för enskilda som på kommunal, regional och statlig nivå. Det betyder att varje organisation också behöver ikläda sig ett ansvar.  För Folkpartiets del är värnandet av vår miljö en synnerligen angelägen fråga. En liberal motion låg exempelvis bakom våra nio första nationalparker, vår första miljölagstiftning samt SNF:s grundande. Som politiskt parti har vi därför all anledning att föregå med gott exempel, varför en miljöpolicy bör utarbetas.  • En miljöpolicy bör utgå ifrån Folkpartiet liberalernas ansvar att vara ett föredöme i miljöarbetet. • På riks/regional/kommunal nivå bör miljöaspekter vägas in vid resor, arrangemang och inköp. • Energieffektivitet, resursminskning samt sopsortering bör också ingå i policyn

PS-yttrande:

Motion M23 påpekar att när landsmötet hålls, är det bara ett par veckor till inledningen av FN:s viktiga klimatförhandlingar inleds i Köpenhamn. Folkpartiet bör inte bara driva miljöfrågor utan också som organisation vara ett föredöme, skriver motionären. Landsmötet bör därför ställa sig bakom att Folkpartiet antar en miljöpolicy, som bör utarbetas av partistyrelsen med särskild tonvikt på att miljöaspekter vägs in vid resor, arrangemang och inköp på alla nivåer i organisationen samt att energieffektivitet, resursminskning och sopsortering vägs in.  Partistyrelsen ser positivt på motionärens förslag. Till landsmötet 2007 lämnades ett par motioner som berörde liknande frågeställningar, bland annat motion O11 om införande av ett miljöledningssystem inom Folkpartiet och närstående organisationer, samt H20 (ett yrkande) om att ha en strikt klimatpolicy vid resor och bland annat undvika onödiga flygresor, klimatkompensera med mera. Införandet av ett miljöledningssystem bedömde partistyrelsen då som alltför betungande och detaljstyrande för Folkpartiet som organisation. Det ska i sammanhanget nämnas att landsmötets beslut i sådana här frågor är bindande enbart för riksorganisationen och förslag som involverar regional och lokal nivå kan därför endast vara rekommendationer.  Men miljöarbetet inom Folkpartiet är, som motionären understryker, viktig inte bara internt utan också för vår trovärdighet utåt sett i miljö- och klimatfrågor. Miljöpolicyn måste givetvis utformas efter riksorganisationens förutsättningar, vilket inkluderar en begränsad möjlighet att styra över sam- M Organisation och stadgar  434  verkande organisationer eller andra nivåer i den egna organisationen och kommer framför allt att omfatta arbetet med att planera, upphandla och genomföra riksorganisationens olika arrangemang. Men en miljöpolicy för riksorganisationen kan såklart fungera normerande och utgöra en hjälp- och vägledning för liknande lokala och regionala verksamheter på många sätt. Partistyrelsen anser därför att motion M23 bör bifallas.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: