Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

G Programpunkt 12 och motion G2 y6-7 Mobbning

Programpunkt

12. Stoppa mobbningen. Samtliga landets skolor ska ha en handlingsplan mot mobbning. Polisanmälan och inkopplande av socialtjänsten ska göras i större utsträckning. Orsaken till upprepad frånvaro ska utredas och följas upp. Vid problem eller missförhållanden i hemmiljön ska snabba insatser ske. Vi vill också införa ett nytt brott, mobbning, efter samma modell som fridskränkningsbrotten.

G2. Den rättspolitiska rapporten

Motionär: Folkpartiet liberalerna Stockholms län

Förslag till landsmötesbeslut:

6. att första meningen i punkt 12 får följande lydelse: ”Samtliga landets skolor ska ha en handlingsplan mot mobbning vars metoder ska bygga på vetenskaplig grund.”

7. att sista meningen i punkt 12 får följande lydelse: ”Lagen om fridskränkning ska utvidgas till att omfatta alla upprepade fridskränkningar mot individer, oavsett om det sker från en närstående eller i form av mobbning i skolmiljön eller på en arbetsplats.”

PS-svar:

I programpunkt 12 föreslås bland annat att mobbningen ska stoppas och att ett nytt brott införs, mobbning, efter samma modell som fridskränkningsbrotten. Partistyrelsen instämmer i stort med programgruppens förslagspunkt. I motion G2, yrkande 6, föreslår motionärerna att de metoder mot mobbning som ska finnas i skolornas handlingsplaner ska bygga på vetenskaplig grund, och att ett tillägg om detta görs i programpunkten 12, första meningen. Partistyrelsen instämmer med motionärerna. Partistyrelsen föreslår att motion G2, yrkande 6, bifalls, och att första meningen i programpunkten 12 kvarstår men att andra meningen ändras i enlighet med motionärernas förslag till text: ”Stoppa mobbningen. Samtliga landets skolor ska ha en handlingsplan mot mobbning vars metoder ska bygga på vetenskaplig grund.” Partistyrelsen föreslår att övriga delen av programgruppens förslag punkt 12 bifalls.

I motion G2, yrkande 7, vill motionärerna att sista meningen i programpunkten 12 ska ändras till: ”Lagen om fridskränkning ska utvidgas till att omfatta alla upprepade fridskränkningar mot individer, oavsett om det sker från en närstående eller i form av mobbning i skolmiljön eller på en arbetsplats.”

Partistyrelsen delar programgruppens resonemang om att införa ett nytt brott, mobbning, och att detta kan ske utefter modellen som fridskränkningsbrotten tagits fram. De gärningar som oftast utgör mobbning är var för sig redan straffbara i brottsbalken, t.ex. misshandel, ringa misshandel, olaga hot, ofredande. Vill man införa ett eget, särskilt mobbningsbrott, bör ju detta innebära att all mobbning – även mellan vuxna samt på arbetsplatser – omfattas. Grov fridskränkningsbrottet kan då vara en modell att använda – d.v.s. om flera brott, som visserligen var för sig är straffbara, har utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, så är det ett eget brott. Däremot menar partistyrelsen att det är tveksamt att göra ändringar i själva fridskränkningsbrotten, eftersom det är viktigt att markera den kränkning som ”närståendebrotten” innebär. Därför skulle ett eget ”mobbningsbrott” kunna införas – med fridskränkningsbrotten som modell. Partistyrelsen menar också i och för sig att man inte i detta program behöver ta ställning till exakt hur ett ”mobbningsbrott” skulle utformas, både med programgruppens förslag och motionärernas så är det viktigaste att tar vi ställning för tydligare rättsliga åtgärder mot mobbning. Partistyrelsen föreslår att motion G2, yrkande 7, anses besvarat.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: