Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

G Programpunkt 45–52 samt motion G2 yrkande 14 Tuffa tag mot ekonomisk brottslighet

Programpunkter:

45. Gör penningtvätt straffbart. Den svenska penninghälerilagstiftningen måste ändras så att penningtvätt blir kriminellt i sig. Kravet på ett bestämt förbrott ska slopas och även så kallad självtvätt kriminaliseras.

46. Gör det möjligt att frysa misstänkta överföringar. Låt åklagare besluta om frysning av misstänkta penningtransaktioner under en kortare tid. Polisen får då tid på sig att ta reda på om den misstänkta transaktionen är ett led i penningtvätt eller annan brottslighet. I dagens läge hinner brottslingarna använda eller gömma undan pengarna långt innan undersökningen är klar.

47. Starta en myndighetsgemensam brottsvinstenhet. Att följa pengarna, så kallad tillgångsinriktad brottsbekämpning, är ett effektivt för att komma åt den organiserade brottsligheten. En myndighetsgemensam brottsvinstenhet behövs för att samordna arbetet.

48. Utöka Finanspolisens mandat. För att effektivisera kampen mot penningtvätt vill vi ge Finanspolisen mandat att utreda enskilda fall och att öppna utredningar på eget initiativ.

49. Ökad möjlighet att beslagta bilar. Vi vill att felparkerade fordon med stora skulder ska kunna flyttas och lämnas tillbaka först när ägaren betalat skulderna. Och att kronofogden i slutänden ska kunna tvinga fram en försäljning när det finns obetalda skulder. Detta för att komma åt de personer som systematiskt registrerar bland annat fordon på så kallade målvakter för att slippa betala räkningar.

50. Oanmälda besök från skatteverket. Byggbranschen är hårt drabbad av svartarbete och organiserad brottslighet. Vi vill därför att byggföretag ska betala och redovisa skatt och sociala avgifter utifrån varje enskild anställd. Vi vill också att Skatteverket ska få rätt att göra oanmälda besök på byggarbetsplatser.

51. Stoppa svartarbetet. Restaurangbranschens aktörer bör minimera kontanthanteringen och uppmuntra kunder att alltid begära kvitto, till exempel genom en kvittokampanj. Kommuner bör fullt ut utnyttja lagens möjligheter att dra in serveringstillståndet för restaurangrörelser där det förekommer svarta betalningar.

52. Ny lagstiftning och tillsyn för ordningsvakter m fl. Inför en samlad lagstiftning för väktare, ordningsvakter och skyddsvakter. Yrkesroll, befogenheter och uppgifter i förhållande till polisen måste tydliggöras och en statlig myndighet få det samlade ansvaret att ha tillsyn över dessa yrkeskategorier. Skärp vandelsprövningen av ordningsvakter och förläng utbildningstiden.

G2. Den rättspolitiska rapporten Motionär: Folkpartiet liberalerna Stockholms län Förslag till landsmötesbeslut:

14. att punkt 46 kompletteras med: ”Åklagares beslut ska skyndsamt underställas domstol.”

PS-svar:

I punkt 45 föreslår programgruppen att vi ska ändra den svenska penninghälerilagstiftningen, så att penningtvätt blir kriminellt i sig. Partistyrelsen instämmer i förslaget och yrkar bifall.

I punkt 46 föreslår programgruppen att vi ska göra det möjligt att frysa misstänkta överföringar. I dag är banker skyldiga att rapportera misstänkt penningtvätt till finanspolisen. Det handlar ofta om stora transaktioner, men i dagsläget har åklagare inte möjlighet att stoppa överföringen om man inte kan knyta den till ett specifikt brott. Gruppen vill därför låta åklagare fatta ett beslut om frysning, så att polisen får tid på sig att undersöka om den misstänkta transaktionen är ett led i penningtvätt eller annan brottslighet. På så sätt vill man se till att samhället får en möjlighet att återta pengar som kommer från kriminell verksamhet. Partistyrelsen tillstyrker programgruppens punkt 46.

Motion G2 yrkande 14 vill komplettera punkt 46 med meningen ”Åklagares beslut ska skyndsamt underställas domstol”. Partistyrelsen menar att den frysning av transaktioner som avses i punkt 46 handlar om en kortare tid, och därför är det inte aktuellt med ett domstolsbeslut. Utökade möjligheter till frysning i vissa fall föreslogs redan i SOU 1997:36, och de talade om en maxtid på 2 dygn. Om transaktionen därefter fortsatt misstänkts vara en del av brottslig verksamhet ska de vanliga reglerna om beslag eller kvarstad användas. Partistyrelsen avstyrker därför motion G2 yrkande 14.

I punkterna 47–52 lyfter programgruppen fram ytterligare ett antal förslag för hur vi effektivare kan bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Förslagen som förs fram är bland annat att vi ska starta en myndighetsgemensam brottsvinstenhet och utöka finanspolisens mandat. Programgruppen vill även göra insatser mot svartarbetet genom att möjliggöra oanmälda besök från skatteverket och minimera kontanthanteringen. Partistyrelsen tillstyrker punkt 47–52.

Programgruppen konstaterar i sin bakgrundstext att en stor kontanthantering är gynnsamt både för organiserad brottslighet och för svartarbete. Partistyrelsen instämmer, och vill vidta åtgärder för att minska kontanthanteringen. Finansinspektionen menar att ett realistiskt och billigt sätt att både stimulera ökad kortanvändning och försvåra för den svarta ekonomin är att fasa ut sedlar av hög valör, och har därför föreslagit att vi ska avskaffa både 500-lapparna och 1 000-lapparna. Partistyrelsen instämmer och vill i ett första steg ta bort alla tusenlappar, och yrkar därför på att föra in följande stycke efter punkt 51:

”Avskaffa tusenlapparna. 45 procent av det totala värdet av utgivna mynt och sedlar är i tusenlappar, och Sverige har en större kontanthantering än jämförbara länder. Genom att enbart ha kvar sedlar av lägre valör försvåras och fördyras verksamheten i den svarta sektorn. Vi minskar också rånrisken.”

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: