Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

H24

H24. Inget försörjningskrav för
anhöriginvandring
Motionärer: Ulf Öfverberg, Stockholm, Andreas Bergström,
Stockholm, Alexander Bard, Stockholm, Thomas af Bjur,
Mariefred, Erik Jennische, Stockholm, Martina Lind, Stockholm,
Nina McEvenue, Stockholm, Seved Monke, Stockholm,
Lina Nordquist, Uppsala, Birgitta Ohlsson, Stockholm
Förslag till landsmötesbeslut:
1. att partistyrelsen ges i uppdrag att verka emot ett försörjningskrav
som försvårar återförening mellan föräldrar och
barn
Under lång tid lät Socialdemokraterna integrationspolitiken
förfalla. Många är de problem som är förknippade med en
ogenomtänkt och alltför rigid integrationspolitik. Det är ett
omfattande misslyckande som den borgerliga regeringen äntligen
försöker reformera.
Men det är inte alltid lätt att göra rätt. Förra året tog
regeringen principiellt ställning för ett försörjningskrav för
anhöriginvandring, även om regeringen var delvis splittrad
i frågan. Därpå tillsattes en utredning som presenterade sitt
betänkande i december 2008 (SOU 2008:114).
Men i denna fråga har regeringen och Folkpartiet hamnat
helt fel.
Det officiella motivet för politiken är att stärka arbetslinjen
genom att ställa krav på att den som fått uppehållstillstånd
i Sverige ska ha en inkomst och bostad innan familjen kan
komma efter. Kraven på försörjning ska underlätta integrationen
av de nya medborgarna, är tanken.
Men utredaren anser att det därför ska vara möjligt att
separera barn från sina föräldrar i upp till fyra år. Rätten till
sina föräldrar görs beroende av föräldrarnas medborgarskap,
gångbarhet på den svenska arbetsmarknaden och grund för
uppehållstillstånd i Sverige. Det är både omänskligt och fullständigt
kontraproduktivt.
De som under åtskilliga år har jobbat med flyktingar och
familjeåterförening som exempelvis Röda korset och Rädda
barnen, vittnar dessutom om att en snabb återförening med
familjen ökar förutsättningarna för lyckad integration. Även
Barnombudsmannen, Diskrimineringsombudsmannen och
Unicef är mycket kritiska.
Utredarens förslag kommer att skapa fler mänskliga tragedier
bland de nyanlända samtidigt som integrationen de
facto kommer att försvåras – inte förbättras. Ingen integreras
bättre och snabbare för att man inte får träffa sina barn.
Frågan var uppe på landsmötet 2007, och landsmötet godtog
då partistyrelsens linje att det inte skulle vara lämpligt
med försörjningskrav för make/maka och minderåriga barn,
men att försörjningskrav däremot skulle kunna vara en möjlighet att utöka kretsen av anhöriga som kan komma till
Sverige. Utredarens förslag innebar alltså motsatsen till vad
landsmötet beslutade. Landsmötets beslut måste fortfarande
gälla som Folkpartiets linje och bör understrykas av detta
landsmöte.
PS-svar:
I motionen H24 föreslås att partiledningen ska verka emot
ett försörjningskrav som försvårar återförening mellan förälder
och barn.
Partistyrelsen vill betona att en solidarisk och human flyktingpolitik
där asylrätten värnas är en hörnsten i Folkpartiets
flyktingpolitik. Likaså är barns situationer i migrationsärenden
av särskild tyngd. Personer som flytt till Sverige och har
asylskäl ska få en fristad utan krav på försörjning.
Partistyrelsen står bakom den regeringsöverenskommelse
som uppnåtts mellan allianspartierna om krav på försörjning
vid anhöriginvandring. Ett försörjningskrav kan, rätt utformat,
stärka arbetslinjen. Det utgör också en anpassning till
regelverket i övriga EU-länder. Partistyrelsen delar dock
motionärernas åsikt att barnens situation måste beaktas särskilt.
I likhet med motionärerna anser alltså partistyrelsen att
försörjningskravet inte ska innebära att barnfamiljer splittras.
Detta är också den ståndpunkt som beslutats av Folkpartiets
riksdagsgrupp. Motionen är således i sak tillgodosedd, varför
motion H24 bör anses besvarad.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: