Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

G Programpunkt 73-74 och motion G29 Informatörer och provokation

Programpunkter:

73. Anonymitet för informatörer. Tack vare uppgifter från informatörer från kriminella miljöer blir polisens arbete mer fokuserat och arbetstiden används effektivare. Vi vill att det ska vara möjligt att hemlighålla identiteten hos informatörer så att fler vågar lämna uppgifter till polisen. För att säkerställa rättssäkerheten bör man överväga om integritets- och säkerhetsskyddsnämnden ska utöva tillsyn över arbetet med informatörer.

74. Lagreglera provokation. Provokation bör i högre grad vara tillåtet när det gäller att komma åt grov brottslighet. Det måste tydliggöras i vilka fall provokation ska tillåtas och vilka typer av provokation som är lagliga. Därför behöver vi en detaljreglering i lag – inte minst för att stärka rättssäkerheten.

G29. Brottsprovokation – en liberal dikeskörning

Motionär: Hans Olof Andersson, Alingsås

Förslag till landsmötesbeslut:

1. att landsmötet uttalar att brottsprovokation inte ska få förekomma i det svenska rättssystemet

2. att punkten 74 i programmet ”Tidigt, tufft och tryggt” avslås

En brottsprovokation måste rimligen utföras av en förklädd polis. Vid en senare rättegång kommer rätten att ta ställning till trovärdigheten hos den som kan ha blivit provocerad att göra något som han/hon inte skulle ha gjort i normala fall. Tyvärr kan man befara att rätten i ett sådant fall kommer att helt acceptera provokatörens (polisens) vittnesmål. Slutsatsen är att den som utsatts för en brottsprovokation i praktiken aldrig kommer att kunna få en rättvis prövning. Därför ska Folkpartiet inte ställa sig bakom ett förslag som legaliserar brottsprovokation.

PS-svar:

I punkt 73 föreslår programgruppen att det ska vara möjligt för polisen att hemlighålla identiteten hos informatörer, så att fler vågar lämna uppgifter. Inga motioner har inkommit på denna punkt och partistyrelsen tillstyrker förslaget. Programgruppen menar att provokation i högre grad än i dag bör vara tillåtet. För att garantera rättssäkerheten kräver den därför i punkt 74 en reglering i lag kring vilka typer av provokation som ska vara tillåtna, och vilka som inte ska vara det. Motionären bakom motion G29 vill däremot att brottsprovokation inte ska få förekomma i det svenska rättssystemet och yrkar därför på att punkt 74 utgår. Motionären menar att den som utsätts för en brottsprovokation inte kan få en rättvis prövning.

Partistyrelsen noterar att vissa typer av brott är svåra att upptäcka och leda i bevis samtidigt som det är angeläget att de skyldiga fälls. Provokativa åtgärder har då visat sig effektiva, till exempel vid olika köp- och säljsituationer (t.ex. knark och stulen konst). Vi har också noterat att de brottsutredande myndigheterna, i första hand polisen, redan i dag använder provokativa åtgärder av olika slag, men utan uttryckligt lagstöd. Åtgärderna måste dock utformas så att de inte kommer i konflikt med andra lagar. Det innebär bland annat en provokativ åtgärd inte får innebära anstiftan till brott. Det brukar uttryckas som att bevisprovokation är en tillåten metod medan brottsprovokation är förbjuden, men gränsdragningen är oklar och inte lagreglerad. Att regelverket kring provokativa åtgärder inte är fastslaget i lag minskar metodens användbarhet och medför också risker ur rättssäkerhetssynpunkt, både för brottsmisstänkta och poliser. Med hänsyn till det behov som finns och den oklarhet som råder tillstyrker partistyrelsen programgruppens punkt 74 och avstyrker motion G29.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: