Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

M22

M22. Kvalitetsråd för kvalitetssäkring av Folkpartiets kommunföreningar Motionär: Britt-Marie Norelius, Brantevik

Förslag till landsmötesbeslut:  #1 att Folkpartiet ska inrätta ett kvalitetsråd för att säkerställa  att partiets kommunföreningar lever upp till partiets syfte  och mål, följer stadgar och använder normala mötesformalia  #2 att kvalitetsrådet ska bestå av minst en fristående jurist,  centrala liberaler, men inga aktiva folkpartipolitiker  #3 att kvalitetsrådet ska omgärdas av formalia för att dokumentera mottagande och handläggning av frågor rörande  kommunföreningarna samt att respons når till den klagande inom rimlig tid. När man som liberal och Folkpartimedlem vill engagera sig i sin kommunförening och kanske även aktivt i kommunpolitiken upptäcker att det lokala Folkpartiet inte alls motsvarar det Folkpartiet står för på riksnivå, att man som medlem är helt sidoställd, att partiföreningen inte följer stadgarna och inte bryr sig om mötesformalia, utgår man ifrån att man kan få hjälp med att se över situationen från centralt håll. Men så är det inte i dag. Inte i praktiken i alla fall.  Folkpartiet talar mycket om att medlemmarna är viktigast och att man behöver få fler. Men man borde bygga på sin befintliga medlemskår, som, om partiföreningen fungerar väl, med sin entusiasm säljer in partiet till presumtiva medlemmar. Partiet har inte råd att engagerade liberaler lämnar partiet när de känner att de inte kan stå för vad Folkpartiet gör/inte gör lokalt.  Det minsta man kan begära av Folkpartiet lokalt är att man lever upp till centralt framtagna stadgar för kommunföreningar, men när inte heller det sker, och man (ofta flera samtidigt) ropar uppåt på hjälp med att rätta till problemen och inte får någon som helst respons, blir man villrådig som medlem. Ska man behöva gå ur Folkpartiet och ta sin liberalism till annat borgerligt parti för att Folkpartiets kommunförening inte fungerar?  Det kan inte vara så att man ska behöva vänta på att ett årsmöte eventuellt gjuter mod i medlemmarna att välja ny styrelse eller ny ordförande. Det finns exempel på att medlemmar skulle vilja, men inte vågar och så förblir det som det varit, ett oliberalt och osynligt folkparti, som inte bygger på medlemsbeslut, inte följer stadgar och formalia och/eller som härskas av någon helt enväldigt.  Därför föreslår jag att Folkpartiet i stället tar ett centralt och starkt grepp om Folkpartiets hjärta och fortlevnad genom att, utan aktiva politiker för att undvika konflikter. Detta genom att dels vara mottagare och handläggare av medlemmars klagomål på sin kommunförenings dysfunktionalitet, styrelsens ”missbruk” av partiet eller totala ointresse för att följa formalia och vara ett verkligt Folkpartiet liberalerna även lokalt, dels att få en tidsram inom vilken respons ska ges till den klagande.

PS-yttrande:

Motion M22 föreslår inrättandet av ett kvalitetsråd för att säkerställa att partiets kommunföreningar lever upp till partiets syfte och mål, följer stadgar och använder normala mötesformalia. Detta råd ska enligt motionärens förslag förutom av några ledande liberaler, bestå av minst en fristående jurist. Det ska dock inte ha aktiva folkpartipolitiker som ledamö ter. Motionären vill också att landsmötet ska besluta om att kvalitetsrådet ska omgärdas av formalia för att dokumentera mottagande och handläggning av frågor rörande kommunföreningarna samt att respons når till den klagande inom rimlig tid.  Partistyrelsen vill till att börja med konstatera att det alltid är beklagligt och problematiskt om enskilda medlemmar upplever att en lokalförning inte fungerar som det borde och att det finns brister i mötesteknik, formalia och konflikter uppstår. Dock har Folkpartiets riksorganisation inga möjligheter att inrätta något råd av den typ som motionären önskar. Lokalföreningarna har – även om de är delar av Folkpartiet som organisation – en stor grad av frihet som partistyrelsen inte vare sig kan eller bör inkräkta på i den grad som motionärens förslag innebär.  I den mån som riksorganisationen kan avsätta resurser för att utbilda, stödja föreningar eller lösa konflikter så görs naturligtvis detta. Men det handlar framför allt om utbildningsinsatser, där partiet under senare år i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan bland annat satsat på att förnya studiecirkeln ”Politik i praktiken”, som har många konkreta råd om förenings- och mötesteknik, och utveckla en nationell ledarskola. Enskilda lokalföreningar som behöver stöd i mötesteknik och hur formerna för interndemokrati ska hanteras kan också kontakta Studieförbundet Vuxenskolan för utbildning.  I frågor som etik och handlande i etiskt komplicerade situationer, kan också Folkpartiets etiska råd kontaktas för rådgivning. Det etiska rådet har inrättats för att kunna vara rådgivande i en del av de situationer som rör föreningens ledarskap och konflikter som kan uppstå kring det, men inte bistå med allmän föreningskunskap. Aktuella kontaktuppgifter kan fås via Folkpartiet hemsida. Med detta vill partistyrelsen föreslå landsmötet att avslå motion M22.

2 svar till “M22”

 1. Britt-Marie själv said

  Det är tyvärr naivt av PS att tro att FP vill vara liberalt överallt. I min motion M22 vill jag ha ett centralt Kvalitetsråd i Folkpartiet Liberalerna för dess kommunföreningar. Detta främst för att se till att de föreningar som utses att representera FP i kommunerna också ska följa huvuddragen i den liberala politik som landsmötena i FP fastslår.
  Detta tror tydligen partistyrelsen (PS) är självklart och, skriver man, om det inte är så, bör kommunföreningen genom utbildningsinsatser se till att det blir så. Man anser att det vore att inkräkta på föreningens frihet med ett kvalitetsråd.
  Vad PS glömt är att om inte viljan finns hos föreningsstyrelsen att föreningen ska vara ”äkthetsstämplad”, tillämpa medlemsdemokrati och följa stadgar, så händer inget.
  Är det OK att FP är en moderatfilial? Eller ännu värre, att FP är kidnappat av försåtligt nazianstrukna, av Hells Angels eller jämställdhetsmotståndare med privat agenda? Hur ska väljaren känna igen FP?
  Det är naivt i våra dagar att som PS tro att enbart okunskap eller oerfarenhet ligger bakom en icke-fungerande politisk förening. Till och med SÄPO och svenska försvaret har fått upp ögonen för problemet med att man i demokratins namn måste vapenutbilda öppna nazistsympatisörer som mönstrat.
  När man som FP-medlem och dessutom erfaren FP-politiker (jag har varit gruppledare 2002-2006 i kommunfullmäktige) upptäcker sådant och misslyckats med att få en ändring till stånd, vad gör man då idag? Man går ur!
  Lokalt självbestämmande är i grunden viktig, men det måste finnas en trygghet i att FP:s liberala fana hålls högt överallt. Det görs bäst med ett kvalitetsråd.
  Stöd min motion!
  Britt-Marie Norelius, FP-medlem från 13 oktober 2009 direktansluten till Skåne-förbundet – gissa varför!

 2. Britt-Marie själv - igen said

  Men jag kan också tänka mig ett *tilläggsyrkande*:
  – att Det Etiska Rådet, som redan finns i Folkpartiet Liberalerna, får ansvaret för att ta hand om klagomål i linje med min motion M22.

  Allt för att Folkpartiet Liberalerna ska ha ett och samma ansikte i hela Sverige, även om det kan vara lite olika sminkat i olika delar av landet.

  fp-medlem sedan år 2001, mycket aktiv och på heltid, men direktansluten till mitt nya länsförbund

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: