Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

G40-G41 Våld och polisinsatser vid idrottsarrangemang

G40. Idrotten och våldet

Motionär: Folkpartiet liberalerna Stockholms län

Förslag till landsmötesbeslut:

att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för att dömda huliganer ska kunna dömas till anmälningsplikt vid lagets kommande matcher under en tidsbegränsad period

att partistyrelsen ges i uppdrag att utreda gränsdragningen mellan polisens och arrangörernas ansvar för ordning och säkerhet i direkt anslutning till rent kommersiella idrottsarrangemang

Idrotten är Sveriges största folkrörelse. En källa till glädje, utveckling och gemenskap. Antingen det handlar om att finslipa sin talang, hålla kroppen i gång eller stötta sitt hemmalag – idrotten är en viktig del av livet för miljoner svenskar.

Men det finns också rötägg som söker sig till idrottsmatcher av andra skäl än sporten. Våldet i samband med stormatcher, särskilt i våra storstäder, har blivit ett växande problem också i Sverige. De boende nära arenorna tvingas leva med våld inpå knuten och hotet att få sin egendom vandaliserad. Att gå på match ska vara något positivt. I dag är det många som inte vågar ta med sina barn när det spelas derby.

För att vända utvecklingen behövs en bred åtgärdssamling, som handlar om både klubbarnas ansvar, lokala brottsförebyggande åtgärder och polisiär taktik. Men det finns flera frågor som måste hanteras rikspolitiskt. Vi vill peka på två sådana.

För det första: Skärpningarna i huliganlagen är bra – men det behövs mer.

En idrottsmatch ska vara tävlan, spänning och fest. Tyvärr blir den ofta en ursäkt för slagsmål, skadegörelse och vandalisering. Idrottsvåldet är inte bara en storstadsföreteelse, men det är i våra storstäder som problemen märks tydligast.

Vi i Stockholmsregionen är innerligt trötta på att vår stadsmiljö blir till lekstuga för våldsverkare vid stormatcher. Mycket behöver göras genom lokala åtgärder och dialog med klubbarna, men det behövs också lagändringar. Regeringens skärpningar av ordningslagen och lagen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang är välkomna, men inte tillräckliga.

Vi anser att lagen behöver skärpas så att den som dömts för ett huliganbrott ska kunna åläggas anmälningsplikt under en begränsad tid som en del av påföljden. När laget spelar match ska man alltså, vid samma tidpunkt som matchen spelas, vara skyldig att anmäla sig på polisstation på annan ort. Denna påföljd finns i dag i Storbritannien, där den tillämpas med framgång.

För det andra: Ansvarsfördelningen mellan polisen och arrangörerna när det gäller ordning och säkerhet i anslutning till rent kommersiella arrangemang borde utredas.

Det mesta av elitidrotten sker i dag på rent affärsmässiga villkor, i många fall av klubbar som har lagt elitverksamheten i aktiebolag. Samtidigt förväntas skattebetalarna täcka kostnaden för all polisbevakning i anslutning till matcher. Poliser som anställts för att bidra till trygghet och brottsbekämpning i sina stadsdelar blir i stället kommenderade till att hålla uppsikt över en kommersiell idrottsmatch. En så kallad högriskmatch i Stockholm kan dränera stora delar av regionen på poliser – över 250 poliser vid en och samma match är ingen ovanlighet.

I dag finns det också gränsdragningar som inte är rimliga. Motorevenemang som Superrally och Swedish Bikemeet är inte idrottsmatcher, och där har polisen tagit ut betydande avgifter för ordningshållningen. När det däremot handlar om idrottsmatcher förväntas det allmänna ställa upp med stora polisresurser, även när matcherna ordnas på rent kommersiell basis av klubbägda aktiebolag.

Vi anser att kommersiella händelser som kändisgalor, festivaler eller idrottsmatcher ska behandlas jämlikt av det allmänna. Gränsdragning är grannlaga och behöver utredas närmare, så att arrangörernas ansvar tydliggörs under rimliga former. Ett förändrat ansvar för ordning och säkerhet i direkt anslutning till en match kan också bli en drivkraft för arrangörer och supporterklubbar att ytterligare öka ansträngningarna för trygga och lugna förhållanden.

G41. Fotboll på folk(parti)ets villkor

Motionär: Marcus Claesson, Mölndal

Förslag till landsmötesbeslut:

att polisen ska få lägga in sitt veto mot fotbollsmatcher som inplaneras på tidpunkter då polisen bedömer att risken för bråk, upplopp och/eller vandalism blir onödigt stor

Att hur och när fotbollsmatcher spelas blir en politisk fråga är ett nederlag. Men politiska partier har en skyldighet att värna sin befolkning och att föreslå åtgärder när säkerheten är hotad. Varje fotbollsmatch ska vara en folkfest och inte inramas av bråk, upplopp och vandalism. Det är vansinne att så mycket polisresurser ska behöva slösas på att hålla ordning på gäng med bråkstakar och vandaler i samband med fotbollsmatcher.

En mycket enkel åtgärd för att minska risken för tråkigheter kring fotbollsmatcher som bedöms vara riskmatcher, är att de t.ex. ska vara färdigspelade före kl. 15.00.

PS-svar:

Motion G40 och G41 handlar om våld och polisinsatser vid idrottsarrangemang. I motion G40 vill motionärerna att dömda huliganer ska kunna dömas till anmälningsplikt på annan ort vid lagets kommande matcher under en tidsbegränsad period. Motionärerna vill också utreda gränsdragningen mellan polisens och arrangörernas ansvar för ordning och säkerhet när det gäller kommersiella idrottsarrangemang, och menar att kommersiella händelser ska behandlas jämlikt av det allmänna – oavsett om det gäller idrott, musikfestivaler eller andra typer av arrangemang. Motionären bakom motion G41 vill också komma åt bråket kring fotbollsmatcher, och föreslår därför att polisen ska få vetorätt när det gäller tidpunkten för när en match ska spelas. På så sätt menar motionären att polisen kan sätta stopp för matcher på till exempel kvällstid, när risken för bråk är som störst.

Partistyrelsen välkomnar de lagändringar som stärker möjligheterna att utfärda tillträdesförbud för huliganer vid arenorna som trädde i kraft under våren 2009. Lagändringen innebär dessutom att säkerheten vid arenorna stärks genom ett förbud mot hantering av pyrotekniska varor samt förbud mot att beträda eller kasta in föremål på spelplanen. Vi menar att dessa förändringar ger rättsväsendet effektivare medel att bekämpa huliganismen, men att det nu är för tidigt att säga om dessa förändringar är tillräckliga. Partistyrelsen ställer sig därför inte helt avvisande till förslaget om anmälningsplikt, men vill vänta och se vilken effekt de nya lagändringarna får innan vi kräver ytterligare skärpningar. Vad gäller tidpunkten för fotbollsmatcher instämmer partistyrelsen med motionären om att matcher bör spelas vid tidpunkter då risken för våldsamheter minimeras. Däremot menar vi att man troligtvis bättre uppnår detta genom en dialog med de berörda klubbarna och fotbollsförbundet. Detta har till exempel skett i Stockholm, där flera av derbymatcherna nu spelas på eftermiddagstid. Med det ovan anförda vill partistyrelsen föreslå att motionerna G40 och G41 anses besvarade.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: