Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

G42 Förtydliga lagen om ocker

Motionär: Marcus Claesson, Mölndal

Förslag till landsmötesbeslut:

att lagen om ocker förtydligas så att effektiva årsräntor över 50 procent, där alla avgifter räknas in, ska betraktas som ocker

Ocker, i svensk rätt ett brott som innebär att någon utnyttjat någon annans nödsituation eller oförstånd för att få till stånd oskäliga ekonomiska avtal, till exempel lån med oskäligt hög ränta.

I 9 kap. 5 § brottsbalken föreskrivs: Den som vid avtal eller någon annan rättshandling begagnar sig av någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till vederlaget eller för vilken vederlag inte ska utgå, döms för ocker till böter eller fängelse i högst två år.

För ocker döms också den som vid kreditgivning i näringsverksamhet eller i annan verksamhet, som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, bereder sig ränta eller annan ekonomisk förmån, som står i uppenbart missförhållande till motprestationen.

Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.

Ovanstående texter är bra men otydliga. Och vi har inte tid att fortsätta gå omkring i ullstrumporna med silkesvantar på samtidigt som unga vuxna förstör sina liv genom att skuldsätta sig för lång tid framöver, mot bättre vetande.

PS-svar:

I motion G42 vill motionären att lagen om ocker förtydligas så att alla effektiva årsräntor över 50 procent där alla avgifter räknas in, ska betraktas som ocker. Argumentet för denna förändring är att vi måste göra något åt att unga människor skuldsätter sig för lång tid framöver.

Partistyrelsen instämmer i att SMS-lån och skuldsättning är ett ökande problem i dagens samhälle. Ett 20-tal olika snabblåneföretag finns i Sverige i dag och 2008 fick kronofogden in cirka 30 000 ärenden, vilket var en ökning med 10 000 ärenden på ett enda år. Samtidigt noterar vi att ocker i svensk rätt (9 kap 5§ brottsbalken) handlar om att utnyttja någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till vederlaget. Genom att beskriva detta utnyttjande av en situation i en procentsats riskerar vi att lagen inte uppfyller sina syften. Ett annat sätt att komma åt höga effektiva räntor vore att införa ett räntetak, men det är en åtgärd som skulle utgöra ett alltför stort ingrepp i vår marknadsekonomi. För att komma åt SMS-lån bör vi i stället lagreglera hur snabblåneföretagen får agera. I första hand borde lånet föregås av en ordentlig kreditprövning på samma sätt som krävs när det gäller vanliga banklån. Kreditinstituten måste också tvingas att uppge för låntagaren vad lånet faktiskt kostar i effektiv ränta – det blir ju oftast hundratals procent. En skriftlig lånehandling borde också vara ett krav. Allt detta skulle leda till att låntagaren får en tids betänketid och kanske inte så spontant och lättvindigt ger sig in i ett oförmånligt låneavtal. Arbetet med att få till stånd en lagstiftning om sms-lånen måste påskyndas så att vi hindrar att fler personer hamnar i skuldfällan. Mot denna bakgrund föreslår partistyrelsen landsmötet att avslå motion G42.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: