Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

G Programpunkt 17-19 och motion G2 y10 Tryggare unga ger färre brott

Programpunkter:

17. Stödcentrum för unga brottsoffer i hela landet. Unga gärningsmän har inte sällan en gång själva varit brottsoffer. Den onda cirkeln med brott måste brytas. Prioritera stödet till unga brottsoffer genom stödcentrum där polis och socialtjänst jobbar tätt tillsammans med fokus på insatser för brottsoffret. Vi vill att det ska finnas stödcentrum för unga brottsoffer i varje kommun.

18. Slå vakt om unga brottsoffers rättigheter under rättsprocessen. Dagens regler om målsägandebiträde är för snäva. En ung person måste få utökat professionellt stöd och hjälp. Korta handläggningstiderna gällande brott med unga förövare och unga brottsoffer inom hela rättskedjan.

19. Satsa på fler fältarbetare. De kan aldrig ersätta föräldrars och andra vuxnas ansvar för sina barn, men är ett viktigt komplement från samhällets sida. Att arbeta uppsökande med ungdomar som vistas i riskmiljöer är en viktig uppgift. Fältarbetaren kan även tidigt upptäcka och anmäla när barn far illa. Ett nära samarbete med skolan och föräldravandringar behövs.

G2. Den rättspolitiska rapporten

Motionär: Folkpartiet liberalerna Stockholms län

Förslag till landsmötesbeslut:

10. att rubriken i punkt 17 ändras till: ”Stödcentrum för unga brottsoffer och unga gärningsmän i hela landet.” och att konsekvensändringar görs i övriga delar av texten.

PS-svar:

I programpunkterna 17–19, föreslås insatser för unga brottsoffer och fler fältarbetare för ungas trygghet. Partistyrelsen menar att vi måste visa ungdomar att vi ser dem och inte släpper taget. Det behövs fler människor som arbetar nära ungdomarna. Det kan aldrig ersätta föräldrars och andra vuxnas ansvar för sina barn, men det är ett viktigt komplement från samhällets sida. Många gånger är de unga gärningsmännens offer också unga. Inte sällan har den som begått brott själv tidigare utsatts för brott. Vi måste bryta den onda cirkeln. Därför är det mycket viktigt att brottsutsatta ungdomar får den typ av samlad hjälp som finns hos ”Stödcentrum för unga brottsoffer”, där socialtjänsten och polisen arbetar tätt tillsammans och det är insatser för brottsoffret som står i fokus. Det är också viktigt att slå vakt om unga brottsoffers rättigheter under rättsprocessen i reglerna om målsägandebiträde. Partistyrelsen föreslår att programgruppens förslag punkterna 18 och 19 bifalls.

När det gäller programpunkt 17, om stödcentrum för unga brottsoffer, instämmer partistyrelsen med programgruppens förslag, men vill också ta fasta på det som motionärerna skriver i motion G2, yrkande 10. Motionärerna vill tydliggöra att stödcentrum för både unga brottsoffer och unga gärningsmän ska finnas i hela landet och att detta ska stå i programpunktens förstamening. De hoppas även att programgruppen avser att varje kommun ska kunna erbjuda stöd via ett sådant centrum, inte att det ska finnas ett i varje enskild kommun.

Partistyrelsen instämmer med motionärerna att det är viktigt att även unga gärningsmän får särskild hjälp. Exempelvis den så kallade Värmdömodellen innebär att det finns ett utredningscentrum för unga gärningsmän i kommunen. Centret arbetar med tidiga interventioner och kontaktar gärningspersonen, den misstänkte och eventuella vittnen inom 48 timmar, medan de inblandade fortfarande är motiverade att få hjälp. Partistyrelsen menar att de stödcentrum för unga brottsoffer som numera finns på många ställen runt om i landet, inte är samma sak som de utredningscentrum för unga gärningsmän och att det i programgruppens punkt om unga brottsoffer finns en poäng i att betona insatserna för unga brottsoffer. Med anledningen av det som motionärerna för fram vill partistyrelsen att en mening om centrum för unga gärningsmän läggs till sist i programpunkten 17. Partistyrelsen föreslår att programgruppens förslag punkten 17 bifalls, med följande tillägg av en sista mening: ”Det är även viktigt med särskilda insatser för unga gärningsmän: vi vill se fler utredningscentrum för unga gärningsmän runt om i landet.”. Med detta föreslår partistyrelsen att motion G2, yrkande 10, anses besvarat.

Partistyrelsen vill också i detta sammanhang göra följande tillägg. En stor mötesplats för ungdomar är olika forum på Internet – en plats där vuxennärvaron är nästan obefintlig. Där finns inga ”Morsor och farsor på stan” eller andra vuxna som pratar med ungdomarna och kan stötta dem om de utsätts för hot, trakasserier eller otrevliga ”samtal”. Men det förekommer ofta trakasserier och förtal. Partistyrelsen menar att vuxennärvaron måste öka även på Internet. Vid särskilt grova kränkningar mot barn på nätet ska allmänt åtal kunna väckas. Partistyrelsen vill därför att en ny punkt läggs till, efter punkten 19: ”Tryggare på nätet. En stor mötesplats för ungdomar är olika forum på Internet – en plats där vuxennärvaron är nästan obefintlig men där många ungdomar utsätts för trakasserier. Det behövs informationsinsatser till ungdomar och föräldrar om att hot och trakasserier på Internet också är brottsliga och ska polisanmälas. Vi vill också att det ska finnas motsvarigheten till fältarbetare på nätet. För att skydda barn och ungdomar mot särskilt grova kränkningar på nätet ska dessutom åklagare ha möjlighet att väcka allmänt åtal för förtal och förolämpning då brottsoffret är under 18 år.”

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: