Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

G36-37 Nämndemän

G36. Opolitiska nämndemän

Motionär: Folkpartiet liberalerna Södermanland

Förslag till landsmötesbeslut:

1. att landsmötet uttalar som sin mening att Folkpartiet liberalerna ska verka för att nämndemän inte ska tillsättas genom politiska partier

Nämndemännen fyller en viktig funktion i det svenska rättsväsendet. Det finns dock inte längre någon anledning att nämndemän ska tillsättas av politiska partier efter mandatfördelning i olika politiska församlingar. Partierna utgör en allt mindre och äldre del av befolkningen. Det finns också andra tunga förtroendeuppdrag – som gode män – som tillsätts utan politisk inblandning.

Rekryteringsbasen för nämndemän kan breddas genom att nämndemännen tillsätts opolitiskt. Det bör dock krävas att nämndemännen vid ansökan lämnar ett utdrag ur brottsregistret för att visa sin oförvitlighet.

G37. Höj ersättningen för nämndemän

Motionär: Åsa Nilser, Falun

Förslag till landsmötesbeslut:

1. att Folkpartiet ska verka för en utredning av nämndemännens framtida ersättning utifrån målet att få ett representativt befolkningsurval som nämndemän och där ersättningen ska jämföras med andra länders ersättning för motsvarande uppdrag

Nämndemän är ett uppdrag som upptas av många äldre personer i Sverige. För den person som tar ett sådant uppdrag är arvodet lågt i förhållande till andrauppdrag. 250 kronor för en halvdag, för ett uppdrag under tre timmar och 500 kronor för en heldag, över tre timmar. Förlorad arbetsförtjänst, ersättning för barnpassning samt inställningstillägg vid fler än 5 mils resa på 100 kronor finns även.

Nämndemän finns i våra länsrätter, tingsrätter, skattenämnder etc. och gör i dag i stort sett ideellt arbete. Nämndemännens ålder är hög i Sverige och de kan delvis förklaras på att arvodena är lägre än övriga uppdrag (landsting eller kommun). Har vi många äldre personer motsvarar inte det genomsnittet av Sveriges befolkning. Varje myndig svensk medborgare är valbar till nämndeman. Vid val av nämndeman eftersträvas att kåren får en allsidig sammansättning när det gäller ålder, kön och yrke. Människor värderar sin tid på ett annat sätt i dag, framför allt unga människor tror jag. Det är ett väldigt stort hinder för att få förnyelse och föryngring om låga arvoden finns.

Medelåldern var 57 år i april 2007. Hälften av nämndemännen är äldre än 60 år. Bara 5 procent av alla som dömdes i tingsrätterna under 2005 var över 60. Majoriteten i rätten, drygt 60 procent, var mellan 18 och 39 år. Vi talar om att prioritera rättsväsendet och borde göra det i praktiken.

I Finland får nämndemän ersättning motsvarande a-kassa (arbetsmarknadsstöd) och den som uppnår 63 år får sluta sitt uppdrag.

Därför borde Folkpartiet liberalerna se över reglerna om ersättning till nämndemän så att de uppdragen görs attraktiva för den arbetande delen av befolkningen men också för att nämndemännen ska utgöra ett representativt urval av befolkningen.

PS-svar:

Partistyrelsen övergår slutligen till att behandla övriga motioner med koppling till rättspolitik och domstolsväsende. Motionerna G36 och G37 handlar om hur nämndemän utses och vilka ekonomiska villkor de har. I motion G36 vill motionärerna att Folkpartiet ska verka för att nämndemän inte längre ska utses genom politiska partier. De menar att nämndemännen fyller en viktig funktion i det svenska rättsväsendet och att rekryteringsbasen kan breddas genom att nämndemännen tillsätts opolitiskt. Motionären bakom motion G37 vill också få ett mer representativt urval av befolkningen som nämndemän, och menar att vi för att uppnå detta måste se över den ekonomiska ersättningen. Motionären menar ersättningen måste öka, så att det blir mer attraktivt också för den som är yngre och arbetar att tjänstgöra som nämndeman.

Frågan om hur nämndemän ska utses utreddes i SOU 2002:61. Där föreslogs en modell där nämndemännen till viss del ska utses i en s.k. fri kvot. Till denna fria kvot ska allmänheten kunna lämna förslag på nämndemannakandidater. Kommuner och landsting ska på tjänstemannanivå ansvara för att behandla och ta emot de förslag som kommer in. Den fria kvoten kan till att börja med motsvara cirka 20 procent av de tillsatta nämndemännen. Övriga nämndemän ska även fortsättningsvis föreslås av de politiska partierna. Partistyrelsen instämmer i utredningsförslaget och ser således gärna en hybridvariant där både politiskt tillsatta och opolitiskt tillsatta tjänstemän ingår. Vad gäller nämndemännens ersättning så genomfördes en reform av systemet 2007. Då höjdes arvodet markant och man ändrade reglerna så att inkomstersättningen ges utöver arvodet. Partistyrelsen menar att denna reform på ett bra sätt avspeglar det förhållandet att uppdraget som nämndeman är ett lekmannauppdrag samtidigt som ingen ska förlora ekonomiskt på att vara nämndeman. Med det ovan anförda föreslår partistyrelsen att motionerna G36 och G37 anses besvarade.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: