Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

G Programpunkt 25-26 och motion G2 y11 Unga och mellantvång

Programpunkter:

25. Brott måste leda till en reaktion. Frivillighet och samtycke utgör i dag grunden för sociala stöd- och påverkansinsatser om den som begår brott är under 15 år. Steget mellan ingen åtgärd och att skilja barnet från föräldrarna är för stort. Socialtjänsten måste ges möjlighet att föreskriva åtgärder eller behandling när unga begått brott. Vid allvarligare brottslighet eller vid upprepad brottslighet bör någon form av åtgärd eller behandling vara obligatorisk,

26. Obligatoriska bedömningssamtal. Socialtjänsten ska alltid kalla barnet och föräldrarna till ett bedömningssamtal för vidare insatser vid polisanmälan. Kommunerna bör, genom samarbetsavtal, ha en stående begäran hos polisen att i princip alla brott som underåriga begår ska utredas i samverkan med socialtjänsten.

G2. Den rättspolitiska rapporten

Motionär: Folkpartiet liberalerna Stockholms län

Förslag till landsmötesbeslut:

11. att punkt 25 ändras till: ”Brott måste leda till en reaktion. Frivillighet utgör i dag grunden för socialtjänstens insatser för unga som begår brott. När detta inte räcker till blir steget mellan frivillighet och tvångsåtgärder enligt agens LVU för stort. Lagen om vård av unga bör kompletteras med utökade möjligheter för socialtjänsten att besluta om åtgärd eller behandling när unga begått brott, även när frivillighet inte föreligger. Vid allvarlig eller upprepad brottslighet bör någon form av åtgärd eller behandling vara obligatorisk. Beslut om åtgärder utan samtycke ska liksom i dag alltid underställas domstol.”

PS-svar:

I programpunkterna 25–26 föreslås att brott måste leda till reaktion samt att socialtjänsten alltid ska kalla barnet och föräldrarna till bedömningssamtal för vidare insatser vid en polisanmälan. Partistyrelsen delar programgruppens förslag. Partistyrelsen föreslår att programgramgruppens förslag punkterna 25–26 bifalls.

I motion G2, yrkande 11, menar motionärerna att det i programpunkt 25 är viktigt att vara noggrann med nyanserna. Motionärerna menar att det som föreslås är en form av mildare tvångsåtgärd, men alla andra tvångsåtgärder kräver beslut i domstol. De anser att det är rimligt att överväga en mellannivå mellan frivilliga insatser och dagens mer långtgående tvångsåtgärder, men alla åtgärder mot den berördes vilja bör förutsätta domstolsbeslut. Motionärerna vill därför att punkt 25 ändras till:

”Brott måste leda till en reaktion. Frivillighet utgör i dag grunden för socialtjänstens insatser för unga som begår brott. När detta inte räcker till blir steget mellan frivillighet och tvångsåtgärder enligt lagens LVU för stort. Lagen om vård av unga bör kompletteras med utökade möjligheter för socialtjänsten att besluta om åtgärd eller behandling när unga begått brott, även när frivillighet inte föreligger. Vid allvarlig eller upprepad brottslighet bör någon form av åtgärd eller behandling vara obligatorisk. Beslut om åtgärder utan samtycke ska liksom i dag alltid underställas domstol.”

Partistyrelsen instämmer med motionärerna i att tvångsåtgärder ska, liksom i dag, beslutas av domstol. I det sammanhang som programpunkten tar upp – när det gäller sociala stöd- och påverkansinsatser för barn som begått brott och är under 15 år – finns det ju olika regler som gäller: socialtjänstens insatser som bygger på frivillighet och tvångsåtgärder enligt LVU. Det som punkt 25 handlar om är att markera socialtjänstens ansvar att agera när den som har begått brott är under 15 år. Det får anses underförstått i texten att direkta tvångsåtgärder liksom i dag ska beslutas av domstol. Partistyrelsen föreslår därför att motion G2, yrkande 11, anses besvarat.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: