Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

L Barnprogram punkt 1-3 och motion L1

Barnpolitiska programmet
Föräldrars ansvar för sina barn
1. Föräldrarna har ansvaret för sina barn. Barnkonventionen
slår fast att föräldrar har särskilda skyldigheter gentemot
sina barn. I de flesta roller i livet är vi utbytbara, men
mycket sällan som föräldrar. Därför är föräldraansvaret vårt
största och viktigaste uppdrag. Under lång tid har det talats
för lite om den betydelse och det ansvar föräldrar har för sina
barn. Problem som rör våra barn kan inte lösas utan ett starkt
föräldraengagemang. Barn och ungdomar behöver föräldrar
som tar ansvar.
Föräldrars tid för barnen
2. Lagstifta om flexiblare arbetstid med timbank, för att
minska tidspressen som många föräldrar känner. Den femte
semesterveckan, inarbetad semester och eventuellt ytterligare
lediga dagar ska kunna läggas i en timbank, där tiden
ska kunna tas ut flexibelt.
3. Förläng den lagstadgade rätten att arbeta deltid till barnet
fyller 12 år. Även barn i skolåldern kan ha stort behov
av sin förälder efter skoltid. Tillfällig föräldrapenning för att
vårda ett sjukt barn kan en förälder ta ut till barnets 12-årsdag.
Motsvarande åldersgräns bör gälla för rätten att arbeta deltid.

L1. Förläng inte rätten att arbeta deltid

Motionärer: Andreas Bergström, Stockholm, Erik Jennische,
Stockholm, Henrik Johansson, Umeå, Martina Lind,
Stockholm, Nina McEvenue, Stockholm, Birgitta Ohlsson,
Stockholm, Ulf Öfverberg, Stockholm
Förslag till landsmötesbeslut:
1. att punkt 3 i det barnpolitiska programmet stryks
Sverige är på många sätt ett föregångsland när det gäller
jämställdhet. Men ett område där vi inte alls utmärker oss är
kvinnors framgång på arbetsmarknaden. Sverige har en av
de mest könsuppdelade arbetsmarknaderna bland jämförbara
länder, har större löneskillnader mellan könen än EU-snittet
och har internationellt sett få kvinnliga chefer.
Det är knappast så att svenska folket vill bete sig jämställt
på andra områden, men inte på det här. I stället är förklaringen
att politiker har skapat okloka system som hindrar
utvecklingen mot jämställdhet.
Ett av de viktigaste hindren för jämställdhet på arbetsmarknaden
är rätten till deltidsarbete mot arbetsgivarens vilja
när barnen är under 8 år. Det leder till statistisk diskriminering.
Arbetsgivare anställer ogärna på en kvinna i fertil ålder
på en nyckelposition och satsar ofta inte på hennes karriär,
eftersom det finns stor risk att hon försvinner helt eller delvis
i många år från arbetsplatsen om hon skaffar barn.
Reglerna om föräldraledighet är också ett näringspolitiskt
problem. För en småföretagare kan det vara mycket besvärande
om anställda är borta flera år med barn, och sedan kräver
att arbeta deltid ännu längre. Företaget får dras med vikarier
eller vakanser, som hindrar utveckling av verksamheten.
I det barnpolitiska programmet argumenterar arbetsgruppen
för en förlängning av rätten till deltidsarbete. Det är
ingen vågad gissning att även förlängning av möjligheten att
arbeta deltid till största del skulle användas av kvinnorna, det
skulle därmed ytterligare försämra situationen både för jämställdheten
på arbetsmarknaden och för företagandet.
Svenska barn mår överlag mycket bra. Vi har en väl utvecklad
barnomsorg som fungerar bra för de flesta. Svenskar arbetar
redan förhållandevis lite. Vi har fem veckors lagstadgad
semester, ofta ytterligare någon avtalad vecka, lediga helger,
helgdagar och allt fler har förkortad ordinarie arbetstid till
35–38 timmar i veckan. Arbetet kan därför inte sägas lägga
stora hinder i vägen för den som vill tillbringa mycket tid
med sina barn. Om föräldrar vill ha mer tid för barnen är det
bättre att de prioriterar bort andra aktiviteter till förmån för
detta. Lösningen är inte att ytterligare förlänga det som redan
med nuvarande regler är ett hinder för kvinnors yrkesliv.

PS-svar:

Partistyrelsen behandlar inledningsvis den barnpolitiska
rapporten samt övriga motioner på det barnpolitiska området.
Rapportens punkt 1 är en övergripande förklaring om
föräldrars särskilda skyldigheter gentemot sina barn och att
föräldraansvaret är det största och viktigaste uppdraget att
arbeta med. Partistyrelsen instämmer och anser att denna är
väl i linje med Folkpartiets politik och ideologi. Partistyrelsen
föreslår att punkt 1 bifalls.
I punkterna 2 och 3 ges förslag för att föräldrar ska kunna
spendera mer tid med sina barn genom förlängd rätt till deltid
samt ett flexibelt utnyttjande av timbank. Partistyrelsen
instämmer i att föräldrar måste få det lättare att spendera mer
tid med sina barn och föreslår att punkt 2 och 3 bifalls.
Vad särskilt gäller punkt 3 yrkas det i motion L1 att denna
punkt stryks då förlängd rätt att arbeta deltid riskerar att få
negativa konsekvenser ur jämställdhetssynpunkt. Partistyrelsen
håller med motionären om att det finns en risk att förslaget
kan innebära en försämring av kvinnors möjligheter
på arbetsmarknaden. Det här är ett tillfälle då två liberala
principer står mot varandra: barnens bästa och jämställdhet
på arbetsmarknaden. i detta fallet bedömer partistyrelsen att
barns behov av närvarande föräldrar väger tyngre än riskerna
för att det här förslaget ska få en negativ effekt på jämställdheten
på arbetsmarknaden. Därmed föreslår partistyrelsen att
landsmötet avslår motion L1.

Ett svar till “L Barnprogram punkt 1-3 och motion L1”

  1. Suck. Jag har egentligen inte fler argument än de jag skrev i motionen. Om och om igen motarbetar svenska politiker jämställdheten för att försöka vinna röster på att vara snäll mot kvinnor och barn. En rest av ett patriarkalt synsätt, där just de grupperna alltid ses som svaga och ska skyddas.

    Jag har måttliga förväntningar på politiska åtgärder som ska stärka jämställdheten. Jag har själv jobbat som politiskt sakkunnig med ansvar för jämställdheten hos Nyamko Sabuni. Jag vet hur svårt det är att konstruera politiska förslag som gör någon verklig skillnad utan att vara orimligt ingripande i folks liv. Så jag skulle vara nöjd om mina skattepengar åtminstone inte gick till att försämra jämställdheten. Men den uppfattningen delar inte PS.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: