Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

G58 Sluta dalta med rattfylleristerna!

Motionär: Staffan Korsgren, Askersund

Förslag till landsmötesbeslut:

  1. att landsmötet tar ställning för förändringar i trafikskadelagen så att berusade förare som orsakar en trafikolycka inte ska ha full ersättning som i dag utan jämställs med dem som får ut sjukförsäkring

Alkohol är ett av de största hindren att nå målet med nollvisionen, inga döda i trafiken. Enligt statistiken kör cirka 14 000 personer rattfulla varje dag, med allt vad det innebär för skaderisker. Deras offer räknas i tusental varje år med allt vad det innebär av mänskligt lidande. I över 100 000 olyckstillfällen varje år är alkoholförtäring inblandad på ett eller annat sätt. Samhällskostnaderna för detta är lågt räknat fem miljarder kronor om året. Det är över tusen kronor för varje bil i landet och en kostnad som vi alla betalar, via skattsedeln och via bilförsäkringspremien.

Jag anser att det är i högsta grad vårdslöst att köra bil med alkohol i blodet. Men lagstiftarna anser tydligen inte det då trafikskadelagens ersättningar gynnar dem som kör bil berusade i förhållande till dem som blir skadade eller sjuka. I jämförelse får en berusad bilförare som skadas i en trafikolycka där han själv är vållande 100 procent kompensation för sitt inkomstbortfall, för resten av sitt liv om så behövs och dessutom kompensation för framtida löneförhöjningar som nu uteblir. Drabbas du av en svår sjukdom, t.ex. cancer får du hålla till godo med 80 procent som betalas ut i sjukpenning eller förtidspension av Försäkringskassan. Den har dessutom en maxgräns vid 7,4 basbelopp som alltså ger cirka 20 000 kronor i månaden.

För att ta ett par exempel:

Två kompisar Pelle och Olle har varit på krogen tillsammans och druckit en del. Pelle kör, trots att han är berusad – sin oförsäkrade bil hemåt medan Olle tar cykeln. Pelle kör av vägen med bilen och skadar sig svårt. Olle kör också av vägen och skadar sig. Båda får ersättning av försäkringskassan i form av sjukpenning. Om skadorna är så allvarliga att det inte kan komma tillbaka till arbetslivet får de dessutom förtidspension.

Cyklisten Olle får ingen ytterligare ersättning. Pelle däremot kan med de regler som finns i trafikskadelagen se fram mot en ekonomiskt tryggad ålderdom, trots att han kört berusad och inte haft sin bil försäkrad. Först får han ersättning för sveda och värk, lyte och men, samt kostnader och olägenheter som skadan medfört, vilket kan handla om flera hundra tusen kronor. Men det värsta är att Pelle med trafikskadelagens regler dessutom får hela skillnaden mellan vad han skulle ha tjänat som oskadad och den ersättning som försäkringskassan betalar ut. Om skadan består får han den ersättningen till pensionsåldern. Därefter får han ersättning som motsvarar den pensionsförlust som han gör på grund av att han till följs av olyckan inte har kunnat arbeta – trots att några pensionspengar inte har betalats in för honom till det allmänna pensionssystemet. Ersättningen kan vid svåra fall uppgå till mer än 10 miljoner kronor. Och det gäller även om bilen varit oförsäkrad, om han haft körkort eller ej, om Pelle använt bilbälte eller ej. Och allt detta betalas av de bilister som lojalt betalar sin trafikförsäkring

En berusad långtradarchaufför körde på fel sida av motorvägen och orsakade vid kollisioner med två bilar fem människors död. Chauffören som var från ett annat land klarade sig helt utan skador. Enligt svensk rätt har han rätt till ersättning från den svenska trafikförsäkringen för sina personskador, fysiska och psykiska oavsett att han orsakade fem människors död genom grovt rattfylleri. Han är garanterad 90 procent av sin inkomst, cirka 300 000 kronor.

Jag anser det vara stötande att full ersättning ska utgå till bilförare som varit rattfull och orsakar trafikolycka. Jag anser att regeringen snarast bör lägga fram förslag till ändrade ersättningsregler så att full ersättning inte ska utgå till förare som varit berusad.

Jag anser att det är dags att sluta dalta med trafikbrottslingarna!

Lagar och förordningar måste skärpas. För alla offer för berusade bilförare måste regeringen och riksdagen vidta kraftfulla åtgärder, vilket både den förra och den nuvarande regeringen inte tycks ha någon vilja att göra.

PS-svar:

I motion G58 föreslås att landsmötet tar ställning för förändringar i trafikskadelagen så att berusade förare som orsakar en trafikolycka inte får full ersättning som i dag utan jämställs med dem som får ut sjukförsäkring. Motionären anser att trafikskadelagens ersättningar gynnar dem som kör bil berusade i förhållande till dem som blir skadade eller sjuka. En berusad bilförare som skadas i en trafikolycka där han själv är vållande får 100 procents kompensation för sitt inkomstbortfall. Den som drabbas av en svår sjukdom, t.ex. cancer, får 80 procent som betalas ut som sjukpenning av Försäkringskassan. Denna har också en maxgräns vid 7,4 basbelopp.

Partistyrelsen anser att rattfylleri är ett allvarligt brott. Folkpartiet liberalerna har i riksdagen drivit linjen om ökade möjligheter till jämkning av skadeståndet till en motorfordonsförare som varit berusad. I departementspromemorian Ds 2006:12 Trafikförsäkringsfrågor framställs ett förslag om en presumtion som innebär att den skadelidande ska kunna undgå jämkning bara om han visar att han inte varit medvållande till sin skada. Regeln ska gälla både person- och sakskada. Vidare ska vid prövningen av vilken jämkning som är skälig särskilt beaktas att den skadelidande gjort sig skyldig till rattfylleribrott. Den generösa praxis som gäller för närvarande bör inte längre ge uttryck för en huvudregel utan bara tillämpas när skadan drabbat en skadelidande särskilt hårt, enligt promemorian. Partistyrelsen anser att förslaget med en ny presumtionsregel framstår som välmotiverat.

Frågan behandlas vidare i Trafikförsäkringsutredningen som ska komma med sitt slutbetänkande 18 december 2009. Partistyrelsen anser att Trafikförsäkringsutredningens slutsatser vid en jämförelse med ersättningen från den allmänna försäkringen bör beaktas och avvaktar med att ta ställning innan slutbetänkandet har lagts fram. Partistyrelsen föreslår med detta att motion G58 anses besvarad.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: