Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

G Programpunkt 27 och motion G18 Unga och sekretess

Programpunkt:

27. Förtydliga sekretessreglerna. En ökad samverkan och dialog mellan polisen, socialtjänst m.fl. kommunala aktörer, är nödvändig, men försvåras av dagens sekretessregler. Rektorer måste kunna få information från socialtjänsten om elever som begår brott. Poliser som arbetar förebyggande måste kunna få information om unga som befinner sig i narkotikamiljöer.

G18. Socialtjänstens sekretess

Motionärer: Jan Jönsson, Skärholmen, Margot Hedlin, Skärholmen, Gustav Åkerblom, Skärholmen

Förslag till landsmötesbeslut:

1. Att rättspolitiska programmet, punkten 27 ges följande lydelse: ”Förtydliga sekretessreglerna. En ökad samverkan och dialog mellan polisen, socialtjänst m.fl. kommunala aktörer, är nödvändig, men försvåras av dagens sekretessregler. Rektorer ska kunna få information från socialtjänsten om elever begår grova brott. Poliser som arbetar förebyggande måste kunna få information om unga som befinner sig i narkotikamiljöer. Samtidigt måste konsekvenserna av varje förändring i sekretesslagstiftningen noga utredas, då sekretessen finns för att skydda enskilda och är en viktig förutsättning för att socialtjänsten ska kunna utreda utsatta familjers situation.”

I det rättspolitiska programmet föreslås att sekretesslagstiftningen behöver förtydligas så att socialtjänst, polis och andra parter kan samverka kring unga som begår brott och far illa. Jag instämmer i det.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg varför socialtjänstens stränga sekretess finns. Det handlar både om att familjer inte ska behöva skylta inför alla med saker som är känsliga eller känns skamliga, såväl som för att överhuvudtaget få människor som lever under svåra förhållanden att våga prata för att kunna ge dem stöd och hjälp.

Ibland går dagens sekretesslagstiftning för långt, i synnerhet när det gäller socialtjänstens och polisens samarbete. Här kan förändringar göras till gagn för den enskilde. Det är dock mycket viktigt att noga utreda konsekvenserna av varje förändring i socialtjänstlagstiftningen.

Att låta rektorer få ta del av information från socialtjänsten om elever som begår brott i största allmänhet anser jag dock är att gå för långt. Agerar eleven på ett sådant sätt att det blir problem på skolan, är det skolans skyldighet att anmäla detta till socialtjänsten. Märks inget av elevens brottslighet på skolan, kan jag inte se någon anledning till att skolan ska informeras om det. De allra flesta barn och ungdomar som begår sitt första brott skäms oerhört mycket och gör aldrig om det!

Det finns ingen anledning till att skolan ska informeras om ett sådant felsteg. Vad är det rektor ska göra med informationen? Ska rektor kunna agera blir han/hon tvungen att informera andra på skolan och hur många kommer sedan att känna till vad som hänt? Folkpartiet föreslår inte att arbetsgivare alltid ska informeras när en anställd begår brott utanför arbetstid. Det kan vara relevant för rektor att ta del av information i de fall en elev misstänks för mycket grov brottslighet, bland annat för att utreda om en helt annan skolplacering behövs och om det föreligger hot mot elever och personal. Det måste dock vara noga reglerat när så får ske.

Punkten i programmet behöver formuleras om för att tydligare belysa den varsamhet som bör iakttas när sekretesslagstiftningen görs om.

PS-svar:

Programpunkten 27 handlar om att ändra sekretessreglerna i förtydligande syfte. I motion G18 instämmer motionären om behovet av att tydliggöra sekretesslagstiftningen så att socialtjänst, polis och andra parter kan samverka kring unga som begår brott och far illa. Motionären vill dock att konsekvenserna av förändringar i sekretesslagen noga ska övervägas och påminner om skälen till att sekretess också behövs. Motionären föreslår att rektorer ska kunna få information endast om elever som begått grova brott. Motionären föreslår därför att texten i punkt 27 ändras i enlighet med motionärens förslag. Partistyrelsen instämmer med motionären och menar att motionärens förslag till text i punkt 27 tydliggör programgruppens förslag. Partistyrelsen föreslår att motion G18 bifalls och att programpunkt 27 ges följande lydelse, i enlighet med motionärens föreslagna text:

”Förtydliga sekretessreglerna. En ökad samverkan och dialog mellan polisen, socialtjänst m.fl. kommunala aktörer, är nödvändig, men försvåras av dagens sekretessregler. Rektorer ska kunna få information från socialtjänsten om elever begår grova brott. Poliser som arbetar förebyggande måste kunna få information om unga som befinner sig i narkotikamiljöer. Samtidigt måste konsekvenserna av varje förändring i sekretesslagstiftningen noga utredas, då sekretessen finns för att skydda enskilda och är en viktig förutsättning för att socialtjänsten ska kunna utreda utsatta familjers situation.”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: