Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

G61-G62 Andrahandsuthyrning och tomträttsinstitutet

G61. Andrahandsuthyrning av bostadsrättslägenhet/hus

Motionär: Folkpartiet liberalerna Malmö

Förslag till landsmötesbeslut:

  1. att lagen ändras så att full klarhet vinnes om att en bostadsrättsägare inte kan gå förlustig sin lägenhet genom en andrahandsuthyrning
  2. att lagen ändras så att en bostadsrättsägare endast kan nekas att hyra ut sin bostad enligt samma kriterier som anges som grund för att neka tillträde för ny medlem i bostadsrättsförening

Ett betydande antal av Sveriges kommuner lider av bostadsbrist, som inte minst påverkar ungas möjlighet att etablera sig på bostadsmarkanden.

Många samverkande åtgärder kommer att krävas för att komma tillrätta med detta problem – finansiering, regelverk, skatter m.m. Inget av detta behandlas i denna motion, som endast handlar om andrahandsuthyrning av bostadsrätt.

Ett mer eller mindre betydande antal bostadsrätter står i dag obebodda av huvudsakligen två skäl:

  1. Lagstiftningen skapar osäkerhet om besittningsrätten.
  2. Föreningen har möjlighet att förhindra ägaren från att hyra ut.

Vi anser att uthyrning i andra hand aldrig får leda till att ägaren av bostadsrätten förlorar sin ägande- och besittningsrätt.

Vi anser att rätten att hyra ut i andra hand endast är en fråga för lägenhetens ägare. Därav följer att föreningen endast kan neka då det finns saklig grund av samma skäl som anges vad avser tillträde för ny medlem.

G62. Översyn av tomträttsinstitutet för småhus

Motionär: Stefan Saläng, Älta

Förslag till landsmötesbeslut:

  1. att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för en översyn av gällande lagstiftning för att stärka tomträttshavarnas rättsliga ställning i fråga om både godtyckliga avgäldsuppräkningar och möjligheter att friköpa marken på skäliga villkor

Tomträttsinstitutet – när det en gång infördes – gjorde det möjligt för många vanliga barnfamiljer och normalinkomsttagare att skaffa sig en egen bostad.

På senare tid har tomträttssystemets mörkare sidor blivit tydligare. Många småhusägare, särskilt inom storstadsområdena, har hamnat i ett skruvstäd mellan kommunernas återkommande krav på höjda avgälder i takt med stigande fastighetspriser och samma kommuners ovilja att låta tomträttshavarna friköpa marken på skäliga villkor.

Kritiken mot dagens lagstiftning har vuxit över tiden. Tomträttssystemet har i praktiken på många håll omvandlats till en kommunal fastighetsskatt, för den enskilde husägaren av långt större betydelse än den statliga fastighetsskatten, som dessutom begränsats efter regeringsskiftet 2006.

Det finns åtskilliga exempel på där enskilda småhusägare drabbats av kraftigt höjda tomträttsavgälder så att man tvingats att sälja sitt hus och flytta. I jämförelse med annan konsumentlagstiftning är tomträttshavarnas rättsliga ställning uppseendeväckande svagt. Det nuvarande regelverket ger kommunerna stort spelrum att ta ut mycket höga avgälder. Den enskilde husägaren är i praktiken tvungen att betala det kommunen begär.

Trots all denna kritik har varken den tidigare socialdemokratiska regeringen eller alliansregeringen hittills mött upp reformkraven. Det är därför hög tid för Folkpartiet att driva fram en översyn av det alltmer otidsenliga och rättsosäkra tomträttsinstitutet.

PS-svar:

I motion G61 föreslås att lagen ändras så att det blir helt klart att en bostadsrättsägare inte kan förlora sin lägenhet genom en andrahandsuthyrning. Lagen ska också ändras så att en bostadsrättsägare bara ska kunna nekas att hyra ut sin bostad enligt samma kriterier som anges som grund för att neka tillträde för ny medlem i bostadsrättsförening. I motion G62 föreslås att landsmötet uppdrar åt partistyrelsen att verka för en översyn av gällande lagstiftning för att stärka tomrättshavarnas rättsliga ställning i fråga om både godtyckliga avgäldsuppräkningar och möjligheter att friköpa marken på skäliga villkor.

Folkpartiet liberalerna ställer sig generellt positivt till att underlätta andrahandsuthyrning. Det är viktigt att då utnyttja det befintliga bostadsbeståndet på bästa sätt. Regeringen, med Folkpartiet, har gjort flera förändringar för att underlätta andrahandsupplåtelse, bland annat har schablonavdraget för uthyrning av privatbostadsfastighet höjts från 4 000 till 12 000 kronor per år. Givetvis är det i samband med andrahandsuthyrning viktigt att reglera ansvaret gentemot bostadsrättsföreningen.

Partistyrelsen anser dock inte att en lagändring för att ytterligare reglera andrahandsuthyrning av en bostadsrättslägenhet är nödvändigt. Med ägarformen bostadsrätt äger bostadsrättsföreningen huset och måste få ha inflytande på valet av dem som bor i bostadsrättslägenheterna. Folkpartiet liberalerna har bidragit till att det nu finns en ny typ av lägenhetsägande, de så kallade ägarlägenheterna. Där äger innehavaren lägenheten och får disponera den hur hon eller han vill (givet att man inte stör grannarna).

Vad beträffar tomträttsinstitutet, anser partistyrelsen att det på vissa håll i landet fungerar mycket bra medan det på andra håll har gett negativa konsekvenser för enskilda människor, som inte har kunnat planera sin privatekonomi på ett långsiktigt sätt. Partistyrelsen anser därför att tomrättsinstitutet bör bli föremål för en översyn. Justitieministern har aviserat att en sådan översyn kommer att påbörjas under nästa mandatperiod, vilket partistyrelsen välkomnar. Arbetet med översynen kommer att följas nogsamt av Folkpartiet på riksdagsnivå. Partistyrelsen vill därför vänta med att ta ställning för enskilda förslag på hur tomträttsfrågan ska lösas.Partistyrelsen föreslår med detta att motion G61 avslås och motion G62 anses besvarad.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: