Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

D13-D14, Enhetlig moms

D13. Samma moms 25 procent på allt!

Motionär: Christian Löwendahl, Sundbyberg Förslag till landsmötesbeslut:

1. att landsmötet uttalar att momsen ska göras enhetlig 25 procent för alla varor och tjänster samt breddas så långt det är möjligt, samtidigt som utsatta grupper kompenseras för ökade levnadskostnader

2. att det i Folkpartiets entreprenörskapsprogram skrivs in följande stycke: ”Momsen ska göras enhetlig 25 procent för alla varor och tjänster samt breddas så långt det är möjligt. Detta kommer att förenkla tillvaron inte minst för landets småföretagare och minska antalet bokföringsfel, samtidigt som nuvarande snedvridningar och utrymme för fusk försvinner.”

Den ökade skatteintäkten som blir effekten ska användas till att kompensera utsatta grupper som studenter, barnfamiljer och pensionärer men också till att finansiera sänkta skatter på arbete och företagande.

Redan på ett tidigare landsmöte har Folkpartiet som princip uttryckt att momsen bör vara enhetlig, efter motioner från bland annat mig själv. Dock har partiet i realiteten inte agerat för att få till stånd en sådan förbättring.

Moms är en av de få skatter som i princip fungerar bra och drar in stora summor till stadskassan utan att försämra möjligheten att arbeta och driva företag i Sverige. Dock uppstår merarbete och problem genom de olika momssatserna. Jag är själv företagare och fel momssats är det vanligaste felet som uppkommer i min bokföring.

Förutom merarbete och fel i bokföringen så leder de skilda momssatserna till orimlig snedvridning. Varför ska samhället uppmuntra mig att köpa en tårta (12 procent moms) i stället för ett par träningsbyxor (25 procent moms)? Eller varför ska jag uppmuntras att köpa bussbiljetter (6 procent moms) snarare än att köpa en cykel (25 procent moms) och cykla till jobbet i stället?

De skilda momssatserna skapar också ett utrymme för fusk som drabbar de seriösa företagare som ibland tvingas konkurrera med oseriösa företag som får konkurrensfördelar av att fuska.

Det skulle vara mycket enklare och rättvisare med samma moms på allt. Just 25 procent är en bra nivå därför att det är lätt att räkna på. Det sparar tid och minskar mängden fel. Eftersom momsen är en skatt som inte skadar möjligheten att arbeta och driva företag är det också bättre att ha högre moms för att kunna sänka skatten på arbete och företagande. Självfallet måste utsatta grupper som barnfamiljer, studenter och äldre med låg pension kompenseras för framförallt ökade matkostnader när momsen görs enhetlig. Det blir dock stora summor över till reformer också om den enhetliga momssatsen sätts till 25 procent.

När nu det av regeringen tillsatta globaliseringsrådets kanslirapport så tydligt slog fast fördelarna av att införa en enhetlig moms 25 procent så tycker jag det är dags för Folkpartiet att vara lite modigare och stå upp för vad de flesta som funderat på det för länge sedan har insett är det bästa – inför samma moms på allt!

D14. Återgå till en momssats!

Motionärer: Lars Wedén, Sigtuna, Rolf Brunnberg, Sigtuna, Ragnhild Asp Ekström, Sigtuna, Dora Kundig, Märsta, Lars Persson, Sigtuna, Magnus Öhlander, Sigtuna

Förslag till landsmötesbeslut:

1. att landsmötet uttalar som sin mening att partiet ska verka för återgång till en enhetlig momssats

• 12 procent moms på godis, oxfilé, hummer, folköl, fettbemängd färdigmat m.fl. onyttigheter, men 25 procent på blöjor, tvättmedel, barnkläder!

• 25 procent moms på mat i restaurang, men 12 procent om man tar ut den utanför dörren!

• 6 procent moms på porrtidningar och Hänt i Veckan, men 25 procent på cd med Beethovens symfonier eller en dvd med kulturfilm!

Vårt momssystem är fullt av paradoxala effekter och svårförståeliga gränsdragningar. Dessutom medför den differentierade momsen ett komplicerat administrativt system och improduktiva merkostnader för både näringsidkare och myndigheter – för att inte tala om möjligheterna till fusk.

Avsikten med systemet har varit att gynna vissa verksamheter och belasta andra. Ovanstående exempel visar på hur godtyckligt detta kan slå.

Det vore lätt att beräkna vilken effekt en enhetlig moms skulle få i olika befolkningsgrupper. Om t.ex. barnfamiljer skulle påverkas ekonomiskt negativt, vilket inte är troligt, kan detta justeras med en ökning av barnbidraget. Den låga matmomsen ansågs hjälpa barnfamiljer som har en hög livsmedelsandel i sina utgifter, men varför ska skattesystemet förmyndaraktigt styra medborgarnas konsumtion, i synnerhet då styrningen kan innebära godis och restaurangbesök i st.f. barnkläder? Nej, sanningen står att finna i den politiska populism som budskapet ”sänkt matmoms” innebar. En ny, enhetlig moms skulle bli signifikant lägre än nuvarande 25 procent. Målet bör vara att dra in samma belopp till statskassan.

PS-svar:

I både motion D13 och motion D14 vill motionärerna införa en enhetlig momssats. I D13 yrkar motionären dessutom att landsmötet ska uttala att momsen ska preciseras till att vara 25 procent för alla varor och tjänster, samt breddas och utsatta grupper kompenseras. Precis som båda motionärerna utrycker så finns det viktiga praktiska och teoretiska fördelar med en enhetlig momsskattesats. Folkpartiet har sedan länge haft, och har alltjämt, den principiella hållningen att momssatsen bör vara enhetlig. I praktiken är det dock i dagsläget inte rimligt att lägga vårt partis politiska kraft på att driva denna tanke. EU har numera regler för momsskattesaster och dessa är tänkta att i viss mån harmonisera beskattningen mellan länder och motverka stor och resursslukande gränshandel mellan medlemsländerna. Systemet består i huvudsak av tre olika momsnivåer och regler för i vilken momskategori som olika varor ska placeras. Det finns uppenbara fördelar med att hålla sig till få momskategorier och till viss harmonisering mellan EU-länderna. Det är därför inte rimligt att motarbeta detta system, men däremot att motarbeta fler undantag och försöka avskaffa befintliga undantag i systemet. Sverige bör också undvika att införa fler nedsättningar av momsen för att gynna särskilda varor, oavsett om det är tillåtet enligt EU-reglerna eller ej. Inom ramen för en samlad skatteöversyn bör det också kunna ingå att göra momsen mer enhetlig än i dag. Slutsatsen blir därför att för närvarande bör partiets kraft i skattepolitiken i första hand fokusera på frågor där framkomligheten bedöms som större, utan att partistyrelsen för den sakens skull tappar motionärernas långsiktiga mål ur sikte. Motionerna D13 och D14 bör med detta anses besvarade.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: