Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

F3. Akut behov av en utrikesförvaltningsutredning

Motionär: Solveig Hellquist, Sörberge

Förslag till landsmötesbeslut:

  1. att Folkpartiet ska verka för att en genomgripande utrikesförvaltningsutredning tillsätts med det snaraste

Utrikesförvaltningen har stora behov av reformer och nytänkande, vilket inte minst framgår av Globaliseringsrådets rapport ”Sverige i världen” (Ds 2008:82). Utrikesförvaltningens förutsättningar att reformeras riskerar dock att undergrävas av försämrade villkor för dess personal.

Några problem och synpunkter som framgår av Globaliseringsrådets rapport men även genom signaler från anställda
inom utrikesförvaltningen är följande:

  • De gradvisa men kontinuerliga nedskärningarna i utrikesförvaltningens budget med ett automatiskt besparingsbeting på cirka 2 procent per år har förödande konsekvenser och kan inte drivas hur långt som helst. Samtidigt som ett av utrikesförvaltningens ansvarsområden – biståndet – fördubblats det senaste decenniet, har fler arbetsuppgifter lagts på personalen utan resursförstärkningar och flera ambassader lagts ner. Sverige satsar med sina 0,06 procent av BNP påfallande lite på sin utrikesförvaltning. Det ska jämföras med länder som Storbritannien som satsar 0,13 procent, Tyskland, 0,28 procent, Finland 0,2 procent och Norges 0,2 procent av BNP. Det råder således en märklig obalans mellan de resurser som per automatik satsas på bistånd och de resurser som avsätts för att bidra till att faktiskt genomföra bistånds-, handels- och utrikespolitiken. Naturligtvis får detta konsekvenser för Sveriges roll i världen.
  • Arbetsgivaransvaret i dag utövas av den gemensamma förvaltningen – FA – i samverkan med Arbetsgivareverket, vilket innebär att de viktigaste styrmedlen i kunskapsföretaget UD ligger utanför departementsledningens kontroll. Rimligare vore att UD:s ledning skulle utöva arbetsgivaransvaret när det gäller löner och arbetsvillkor och att personaladministrationen är en integrerad del av verksamheten. Det s.k. UVA-avtalet har drabbat utlandsstationerade ekonomiskt på ett dramatiskt sätt. Även den svaga svenska kronan har inneburit försämrade villkor för många.
  • Svårare att rekrytera den mest kvalificerade personalen – inte minst till s.k. hardship-orter.
  • Medföljarproblematik
  • Färre sökande till diplomatutbildningen i jämförelse med tidigare år.
  • Det svaga IT-stödet är en allvarlig brist i regeringskansliet. För UD som finns på många ställen i världen och i olika tidszoner måste det vara möjligt att kommunicera – dvs. arbeta – från andra ställen än den fasta arbetsplatsen alla dagar på året och alla timmar på dygnet.
  • Ökad internadministration som går ut över annat viktigt arbete

För att kunna utveckla goda internationella kontaktytor i en tid då globaliseringen är en realitet behöver Sverige en
stark och bred utrikesförvaltning. Sverige behöver kompetent och engagerad personal för att kunna vara en stark och tydlig röst för demokrati, mänskliga rättigheter, frihandel och fred – liksom för att utveckla samarbetet mellan Sverige och andra länder på prioriterade områden.

Oavsett vilka politiska prioriteringar och målsättningar vi har inom utrikespolitiken krävs att vi har rätt personal på UD
och på våra utlandsmyndigheter. Personalen måste ha rimliga arbetsförhållanden och ha tid och möjligheter att i praktiskt arbete förverkliga politiken. En utrikesförvaltningsutredning är i dag således helt nödvändig.


Partistyrelsens svar:

I motion F3 framför motionären att landsmötet ska besluta att Folkpartiet verkar för att en genomgripande utredning av utrikesförvaltningen tillsätts med fokus på personalens villkor. Motionären menar att UD:s personal måste ges rimliga arbetsförhållanden och förutsättningar att förverkliga utrikespolitikens intentioner. Motionären hävdar bland annat att det svaga IT-stödet inom regeringskansliet utgör ett problem för UD:s verksamhet, att det är svårare att rekrytera personal och att internadministrationen inkräktar på andra mer angelägna arbetsuppgifter. Motionären tar upp att arbetsgivaransvaret för UD utövas av den gemensamma förvaltningen i samverkan med Arbetsgivarverket.

Motionären föreslår att UD:s ledning borde ha det direkta arbetsgivaransvaret när det gäller löner och arbetsvillkor.
Partistyrelsen instämmer i motionärens ställningstagande att det är angeläget att utrikesförvaltningen präglas av ledarskap och arbetsvillkor som främjar förverkligandet av utrikespolitikens mål. Emellertid anser partistyrelsen att dessa viktiga personal- och organisationsfrågor i första hand är en angelägenhet för arbetsmarknadens parter och att de fackliga organisationerna först ska uppmuntras att ta ett större ansvar att uppmärksamma på eventuella brister som kan förekomma i dagens system innan Folkpartiet verkar för att tillsätta en utredning.

Partistyrelsen föreslår att motion F3 anses besvarad.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: