Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

F5. Högre deltagande i valen till Europaparlamentet

Motionär: Jonas Noréus, Varberg

Förslag till landsmötesbeslut:

  1. att landsmötet uttalar gillande över tanken att högre valdeltagande i Europaparlamentsvalen är angeläget
  2. att partistyrelsen ges i uppdrag att initiera diskussion på regerings- och EU-nivå om att antalet mandat per land
    i Europaparlamentet blir kopplat till medlemsländernas valdeltagande

  3. att landsmötet uttalar sitt gillande över tanken att ovanstående yrkande kan ingå i ett nytt grundfördrag inom EU,
    som har initierats under Sveriges tid som ordförandeland 2009

För många är det tyvärr ett aktivt ställningstagande att inte rösta i Europavalet. Valet kan uppfattas meningslöst då alla svenska partier tycker lika i många frågor, men där denna ”Sverigelinje” ändå inte får tillräckligt genomslag i besluten.

Ett exempel är EU:s jordbrukspolitik, som alla svenska partier är emot, och det finns fler exempel. Jag har ett förslag till lösning på problemet med lågt valdeltagande. Låt valdeltagandet i varje EU-land avgöra hur många platser landet får i Europaparlamentet! I potten ligger då möjligheten att det egna landets linje i olika frågor får ökat inflytande om folk verkligen går och röstar.

Då skulle det bli bättre fart på röstandet, inte bara i Sverige utan i alla medlemsländer. Länderna med de mest engagerade medborgarna får mest inflytande. Demokratiskt, sympatiskt och rättvist, eller hur?

För att införa en sådan regel behövs förstås ett nytt grundfördrag (Lissabonfördraget är alltså redan föråldrat…). Sverige kan som ordförandeland i höst öppna upp för denna möjlighet i framtida Europaval genom att starta en diskussion med medlemsländerna under året.

Tänk om ett ”Stockholmsfördrag” skulle bli det som får medborgarna runt om i Europa att mangrant och villigt gå till
vallokalen och rösta i detta val vart femte år, kanske med start 2014. En tilltalande tanke för varje Europavän, eller hur?


Partistyrelsens svar:

I motion F5 yrkas att vi ska arbeta för högre valdeltagande i Europavalen, att antal mandat i EP ska kopplas till valdeltagande i respektive land och att dessa frågor ska lyftas under det nuvarande svenska ordförandeskapet.

Partistyrelsen delar motionärens synpunkter på att ett högre valdeltagande i Europavalen är angeläget för legitimiteten för Europaparlamentet. Glädjande för Sveriges del är att vi i det senaste valet för första gången höjde valdeltagandet som nu 2009 uppgick till drygt 45 procent. Det ligger inte i nivå med andra val vi har i Sverige, men med tanke på att valdeltagandet gick bakåt i de flesta länder får det betraktas som en framgång. Därmed inte sagt att vi liberaler tycker att 45 procent är en acceptabel nivå – det är det inte. Vi ska fortsätta föra debatt om sakfrågor som engagerar människor. Om hur vi vill lösa klimatfrågan, hur jobben kan bli fler och hur vi vill använda EU för att bekämpa organiserad brottslighet men också om frågor som gör att EU tar plats vid köksbordet. Att vi vill göra det möjligt att välja vård i hela Europa och att vi vill veta var vårt livsmedel kommer ifrån.

Folkpartiet satsade mycket mer resurser och var bättre förberedda än i något tidigare Europaval för att mobilisera fler av våra väljare och därmed bidra till ett högre valdeltagande. Yrkande 1 i motion F5 föreslås därmed anses besvarad.

Partistyrelsen anser att principen om antal mandat kopplat till befolkningsmängd är en bra princip. Inom EU får också små länder proportionellt fler platser och i proportionella system räknas alla röster och valdeltagandet är högre. Valdeltagandet kan även inom Sverige skilja sig men det berättigar inte att län eller kommuner med lägre valdeltagande skulle få färre platser i t.ex. riksdagen. Denna princip fungerar väl även på Europanivån. De flesta länder inom EU använder sig av denna princip. System där röstdeltagandet avgör mandaten skulle vara oförutsägbara och svåröverskådliga. Länder som Belgien och Luxemburg har i dag röstplikt där den som inte röstar riskerar böter, vilket naturligtvis leder till att många tar sig till valurnorna. Med motionärens förslag kan man tänka sig att fler länder bestämmer sig för att ha röstplikt i Europaval men partistyrelsen anser att rätten att inte gå och rösta också är en viktig princip. Yrkande 2 i motion F5 bör alltså avslås.

Arbetet med att ta fram ett nytt fördrag är en lång och svår process. Lissabonfördraget är resultatet av ett arbete som pågått i nio år. EU måste nu börja diskutera viktiga sakfrågor och lämna de institutionella frågorna därhän. Folkpartiet är nöjda med det nya fördraget som gör EU mer öppet, effektivt och demokratiskt. Fördraget gör att EU kan ta emot fler medlemmar och jobba effektivare. Samtidigt fördjupas demokratin och öppenheten i samarbetet och unionen får en tydligare medborgarfokus. När landsmötet äger rum kan det dock vara så att fördraget är i hamn efter ett ja i Irland och då är fördragsfrågan under en längre tid överspelad. Under det svenska ordförandeskapet är det bättre att vi fokuserar på sakfrågor som klimatet, lösa de gemensamma ekonomiska utmaningarna och råda bot på den gränsöverskridande brottsligheten. Yrkande 3 i motion F5 bör alltså avslås.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: