Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

Barnomsorg på udda tider Punkt 13, motion B5 yrkande 3 och motion B13

B13. Rätten till barnomsorg på oregelbunden arbetstid

Motionärer: Birgitta Ohlsson, Stockholm, Tina Acketoft, Arild, Elin Andersson, Bromma, Helena Bargholtz, Lidingö, Agneta Berliner, Västerås, Peter Blomquist, Stockholm, Matilda Sundquist Boox, Forsbacka, Maria Lundqvist-Brömster, Håknäs, Nina Bäckström, Hägersten, Gunilla Gustafsson, Stockholm, Liselott Hagberg, Nyköping, Gunilla Hellén, Borås, Helena Holmberg, Olofstorp, Lill Jansson, Gråbo, Henrik Johansson, Umeå, Tobias Josefsson, Mjölby, Curt Karlsson, Mjölby, Peter Kjällkvist, Norrköping, Gulnar Kozhabekova, Göteborg, Ann-Cathrin Larsson, Älvkarleby, Maria Lilja, Kvissleby, Lisbeth Lindberg, Oskarshamn, Mark Klamberg, Stockholm, Charlotte Klötz, Ilsbo, Anita Lilja-Stenholm, Ängelsberg, Linda Lundqvist, Norrköping, Elisabeth Mattsson, Marstrand, Renate Moberg, Västra Frölunda, Pernilla Newman, Kungsgården, Gerd Niemi, Luleå, Lina Nordquist, Uppsala, Rosie Rothstein, Göteborg, Helena von Schantz, Valdemarsvik, Ulla-Karin Skoghag, Nyköping, Ulrica Solver-Gustavsson, Örebro, Monia Sturén, Nacka, Jens Sundström, Luleå, Fatima Svanå, Åled, Amelie Tarschys Ingre, Lidingö, Barbro Westerholm, Stockholm, Suzanne Åkerlund, Halmstad, Ulf Öfverberg, Stockholm, Anneli Önneby, Stockholm

Förslag till landsmötesbeslut:  #1 att den nuvarande lydelsen i punkt 13 i jämställdhetsrapporten ”En liberal offensiv för ökad jämställdhet” stryks  och ersätts med: ”Alla kommuner ska erbjuda barnomsorg  också på obekväm arbetstid till dem som har behov av  det på grund av sitt arbete och sin familjesituation  Alla  föräldrar arbetar inte mellan nio och fem och de som arbetar i branscher med andra tider måste ha rätt till en god  barnomsorg även andra tider  Rätten till barnomsorg på  oregelbunden arbetstid bör därför skrivas in i skollagen.”.

Vi anser att den nuvarande lydelsen om rätten till barnomsorg på oregelbunden arbetstid är för svaga och innebär ingen direkt förändring i Folkpartiets hållning.  God barnomsorg med minskade barngrupper, pedagogiskt utbildad personal samt allmänt hög omsorgskvalitet är en nyckel för att våra barn ska kunna utvecklas, föräldrar förvärvsarbeta och även kvinnor göra karriär. Även föräldrar med obekväma arbetstider ska kunna garanteras att få tillgång till detta. Denna service är vanligen kostsam, men nödvändig i ett samhälle som prioriterar arbetslinjen där alla inte arbetar på traditionella arbetstider och där alltfler föräldrar är ensamstående.  Enligt Skolverkets undersökningar erbjuder ungefär varannan kommun barnomsorg under kvällar, nätter och helger. I 60 kommuner finns efterfrågan, men ingen barnomsorg på oregelbunden arbetstid i bruk. Möjligheten att finna fungerande barnomsorg på oregelbunden arbetstid varierar med andra ord stort i dagens Sverige.  I skollagen står förvisso redan att kommunen är skyldig att ordna förskoleplatser ”i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete”, men trots detta nekas många nattarbetare detta. Rätten till barnomsorg även på oregelbunden arbetstid bör därför skrivas in i skollagen.

Partistyrelsens yttrande:

Punkt 13 i rapporten lyder:  13. Erbjud barnomsorg också på obekväm arbetstid till dem som har behov av det på grund av sitt arbete och sin familjesituation. Alla föräldrar arbetar inte mellan nio och fem och de som arbetar i branscher med andra tider måste ha rätt till en god barnomsorg även andra tider. Den barnomsorgspeng som regeringen infört kommer att underlätta för denna grupp föräldrar. Motion B5, yrkande 3 handlar om att reservation 2 i jämställdhetsrapporten bifalls med undantaget från att den sista meningen i reservationen ska strykas. Reservation 2 i rapporten lyder: ”13. Alla kommuner ska erbjuda barnomsorg också på obekväm arbetstid till dem som har behov av det på grund av sitt arbete och sin familjesituation. Alla föräldrar arbetar inte mellan nio och fem och de som arbetar i branscher med andra tider måste ha rätt till en god barnomsorg även andra tider. Rätten till barnomsorg på oregelbunden arbetstid bör därför skrivas in i skollagen.”  I motion B13 föreslår motionären att den nuvarande lydelsen i punkt 13 jämställdhetsrapporten stryks och ersätts med: ”Alla kommuner ska erbjuda barnomsorg också på obekväm arbetstid till dem som har behov av det på grund av sitt arbete och sin familjesituation. Alla föräldrar arbetar inte mellan nio och fem och de arbetar i branscher med andra tider måste ha rätt till en god barnomsorg även andra tider. Rätten till barnomsorg på oregelbunden arbetstid bör därför skrivas in i skollagen.”  Den svenska utbyggda och välfungerande förskolan har haft en avgörande betydelse för kvinnors insteg på arbetsmarknaden. En välfungerande förskola är också mycket viktig för att småbarnföräldrar ska känna sig trygga med att lämna sina barn där. Men alla som arbetar – arbetar inte mellan nio och fem. Svenska kommunerna är i dag inte skyldiga att ordna förskola på udda tider, dvs. kvällar och helger. Alliansen har infört en barnomsorgspeng som kommer att ge föräldrar väsentligt större valfrihet på området.  God barnomsorg med minskade barngrupper, pedagogiskt utbildad personal samt hög omsorgskvalitet är en nyckel för att våra barn ska kunna utvecklas, föräldrar förvärvsarbeta och även kvinnor göra karriär. Även föräldrar med obekväma arbetstider ska kunna få tillgång till detta. Enligt Skolverkets undersökningar erbjuder ungefär varannan kommun barnomsorg under kvällar, nätter och helger. I 60 kommuner finns efterfrågan, men ingen barnomsorg på oregelbunden arbetstid i bruk. Möjligheten att finna fungerande barnomsorg på oregelbunden arbetstid varierar med andra ord stort i dagens Sverige. Samtidigt anser partistyrelsen att det kommunala självstyret är mycket viktigt. Att skriva in i skollagen att alla kommuner ska vara skyldiga att erbjuda barnomsorg även på obekväm arbetstid anser partistyrelsen inte är förenligt med det kommunala självstyret. Det är partistyrelsens uppfattning att den barnomsorgspeng som regeringen infört kommer att underlätta för de föräldrar som behöver barnomsorg på obekväm arbetstid. I övrigt får det vara upp till Folkpartiet på kommunal nivå att arbeta för införande av den här möjligheten, där efterfrågan finns.  Mot bakgrund av ovanstående vill partistyrelsen föreslå landsmötet att punkt 13 i rapporten bifalls och att motion B5 yrkande 3 och motion B13 avslås.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: