Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

G59-G60 Skuldsättning av barn

G59. Betalningsansvar för minderårigas vård

Motionärer: Hans Backman, Hofors, Per-Åke Fredriksson, Gävle

Förslag till landsmötesbeslut:

  1. att Folkpartiet liberalerna ska verka för en lagändring som innebär att vårdnadshavaren, inte barnet, blir ansvarig för betalning av avgifter för minderårigas vård

I Veckobrevet från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 17/3 2009 står att läsa att SKL i en skrivelse till Socialdepartementet ber om en lagändring så att vårdnadshavaren, inte barnet, blir ansvarig för betalning av avgifter för minderårigas vård.

I Veckobrevet från SKL kan vi vidare läsa att det i en rapport från Datainspektionen framgår att landstingen är fordringsägare gentemot barn på grund av obetalda vårdavgifter från sjukhus- och tandläkarbesök. Nyligen redovisade Barnombudsmannen (BO) och Rikskronofogden en enkät som visade att 13 av 21 landsting ser barnet som gäldenär. SKL har med anledning av detta gått in med en skrivelse till Socialdepartementet för att få en lagändring till stånd. SKL föreslår att vårdnadshavaren ska ansvara för att avgifterna betalas i stället för nu gällande bestämmelser om att det är patienten, det vill säga barnet, som är betalningsansvarig.

Mot bakgrund av detta vill vi att Folkpartiet ska verka för att få till stånd en lagändring som innebär att vårdnadshavaren, inte barnet, blir ansvarig för betalning av avgifter för minderårigas vård.

G60. Kriminalisera skuldsättning av barn!

Motionär: Marcus Claesson, Mölndal

Förslag till landsmötesbeslut:

  1. att skuldsättning av barn kriminaliseras

Det är upprörande att barn i Sverige år 2009 får skulder bokförda på sig! Och det är upprörande att det ska ta sådan tid att åtgärda lagstiftningen så att detta förfarande blir kriminellt! Samtliga skulder för barn ska bokföras på barnets vårdnadshavare och ingen annan! Åtgärda genast!

PS-svar:

I motion G59 föreslås att landsmötet beslutar att Folkpartiet liberalerna ska verka för en lagändring som innebär att vårdnadshavaren, inte barnet, ska vara ansvarig för betalning av avgifter för minderårigas vård. I motion G60 föreslås att skuldsättning av barn kriminaliseras. Samtliga skulder för barn ska bokföras på barnets vårdnadshavare, anser motionären.

Folkpartiet har i flera år drivit på så att lagstiftningen ändrats på så sätt att det inte längre ska vara möjligt för föräldrar att skuldsätta barn.

Partistyrelsen anser att det är allvarligt när minderåriga barn blir belastade med skulder för sin egen vård. Det måste ligga i ansvaret som vårdnadshavare att betala för sitt barns vård och ansvara för att barnet kommer till planerade läkarbesök. Barn ska inte behöva börja sina vuxna liv med en skuldbörda som föräldrarna har förorsakat.

Vissa landsting har löst problemet genom att landstingen har slutat med att debitera barnet och i stället skickat fakturorna till föräldrarna. En lagändring i hälso- och sjukvårdslagen som innebär att alla avgifter som rör barnen ska betalas av vårdnadshavarna skulle göra att barn behandlas lika i hela landet.

Folkparitet har på riksdagsnivå tagit upp frågan med en lagändring som innebär att vårdnadshavaren, inte barnet, blir ansvarig för betalning av avgifter för minderårigas vård. Socialminister Göran Hägglund har initierat ett arbete inom Socialdepartementet för att analysera konsekvenserna av nuvarande lagstiftning. Folkpartiet kommer på riksdagsnivå nogsamt att följa det arbetet.

Partistyrelsen anser att alla avgifter som rör barnen ska betalas av vårdnadshavarna. En ändring i hälso- och sjukvårdslagen måste därför göras så att vårdnadshavaren ska betala alla avgifter för sjukvård och tandvård som rör barnen. Med en sådan lagändring kommer det lagvägen finnas ett heltäckande skydd så att vårdnadshavare inte kan sätta barn i skuld. Det enda tillfälle som ett barn skulle kunna sättas i skuld skulle då vara att ett barns överförmyndare har tillstyrkt t.ex. upptagandet av ett lån. En sådan tillstyrkan kan endast ske när särskilda skäl föreligger. Partistyrelsen anser därmed att det med den förslagna lagändringen inte kommer att finnas något skäl för kriminalisering av skuldsättande av barn. Partistyrelsen föreslår med detta att motion G59 bifalls och G60 anses besvarad.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: