Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

M17-M20 Interndemokrati

Inom Att dricka liberalt skrev man en motion om att max halva partistyrelsen skulle vara heltidspolitiker, M18 nedan.

M17. Riksdagsledamot = ej
länsförbundsordförande.
Motionär: Marcus Claesson, Mölndal
Förslag till landsmötesbeslut:
1. att Folkpartiet liberalerna antar policyn att våra riksdagsledamöter
endast i undantagsfall bör väljas som ordförande
för våra länsförbund

M17. Riksdagsledamot = ej länsförbundsordförande.

Motionär: Marcus Claesson, Mölndal
Förslag till landsmötesbeslut:
1. att Folkpartiet liberalerna antar policyn att våra riksdagsledamöter
endast i undantagsfall bör väljas som ordförande
för våra länsförbund

M18. Max halva partistyrelsen ska vara heltidspolitiker

Motionärer: Erik Jennische, Stockholm, Gerd Adolfsson, Leksand, Andreas Bergström, Stockholm, David Ekstrand, Uppsala, Lill Jansson, Lerum, Teodor Koistinen, Stockholm, Martina Lind, Stockholm, Camilla Lindberg, Borlänge, Nina McEvenue, Stockholm, Seved Monke, Stockholm, Lina Nordquist, Uppsala, Jan Rejdnell, Västerås, Elisabet Widlund, Hägersten, Ulf Öfverberg, Stockholm

Förslag till landsmötesbeslut:

1. att i Folkpartiet liberalernas stadgar, under moment I, 2 st., införa meningen: ”I valberedningens förslag till ledamöter av partistyrelsen får endast hälften av kandidaterna inneha politiska uppdrag som är arvoderade på halvtid eller mer.”

2. att i Folkpartiet liberalernas stadgar införa en ny paragraf, efter § 9: ”§ 10. Arbetsgrupper. Partistyrelsen kan tillsätta arbetsgrupper för att ta fram förslag inför landsmöten och partiråd. I dessa arbetsgrupper får endast hälften av ledamöterna inneha politiska uppdrag som är arvoderade på halvtid eller mer.” Efterföljande paragrafer omnumreras.

M19. Begränsa längden på förtroendeuppdrag av heltidskaraktär

Motionär: Mattias Lönnqvist, Sundbyberg
Förslag till landsmötesbeslut:
1. att landsmötet uttalar att ett förtroendeuppdrag som är
av heltidskaraktär ska kunna innehas maximalt tre mandatperioder
i rad
2. att landsmötet uttalar att man efter fullgjort förtroendeuppdrag
av heltidskaraktär inte ska kunna omväljas förrän
efter lika lång tidsperiod som man tidigare innehade
uppdraget
3. att landsmötets ställningstagande inte ska tillämpas retroaktivt

M20. För många 08:or i partistyrelsen

Motionär: Marcus Claesson, Mölndal
Förslag till landsmötesbeslut:
1. att Folkpartiet fastställa som policy att välja in max 4 personer
från samma postadress i partistyrelsen för att uppnå
bättre geografisk spridning

Partistyrelsen yrkar:

1. att landsmötet uttalar:.
”Arbetet med att förbättra interndemokratin, genom att
bland annat utveckla och effektivisera motionsprocessen,
samt skapa utrymme för debatt, ska fortsätta.”
2. att motion M13 anses besvarad
3. att motion M14 anses besvarad
4. att motion M15 anses besvarad
5. att motion M16 anses besvarad
6. att motion M17 avslås
7. att motion M18 avslås

Partistyrelsen svarar så här:

Motion M17 föreslår att landsmötet ska anta en policy att riksdagsledamöter endast i undantagsfall bör väljas som länsförbundsordförande. I stället vill motionären se yngre krafter som i framtiden kan tänka sig att driva politik på regional- eller riksnivå. I motion M18 yrkar motionären på att i stadgarna införa en begränsning som innebär att högst hälften av de av valberedningen föreslagna kandidaterna till partistyrelsen får vara heltidspolitiker. I ett andra yrkande, föreslås en liknande stadgereglering av ledamöterna i arbetsgrupper som tillsätts av partistyrelsen.

Motion M19 vill också införa begränsningar, bland annat att ingen ska kunna väljas för förtroendeuppdrag av heltidskaraktär för längre tid än tre mandatperioder, att den enskilde efter den tiden inte ska vara valbar igen förrän efter lika lång tid som uppdraget innehades, samt slutligen att dessa bestämmelser inte ska gälla retroaktivt. Motion M20 vill att landsmötet antar policyn att inte mer än fyra personer från samma postadress ska väljas in i partistyrelsen.

Det som förenar dessa motioner är önskan om att på något sätt införa vägledande begränsningar i den fria nominerings- och valmöjligheten. För vart och ett av förslagen kan anföras principargument – spridning av uppdrag, mångfald, rotation och behovet av nya krafter och så vidare.

Nackdelen är dock, menar partistyrelsen, att sådana regler i slutänden riskerar att vara större hinder än de problem de är satta att lösa. De principer som ligger bakom Folkpartiets stadgar och praxis i dag, är att nomineringsrätten ska vara helt fri, alla medlemmar (i respektive del av organisationen) är valbara till varje uppdrag. En valberedning som ska ta hänsyn till olika faktorer – så som mångfald i kön, ålder, etnicitet, erfarenhet med mera – lämnar ett förslag som försöker kombinera de mest lämpliga kandidaterna med respektive uppdrag. Detta löser inte alltid alla problem och målkonflikter som kan uppstå, men det har många fördelar som metod jämfört med begränsningar som tar fasta på enskildheter.

Det övergripande problemet – särskilt märkbart i många mindre lokalföreningar – är att medlemsunderlaget krymper och ett fåtal medlemmar är beredda att lägga ned tid och energi på att ta ideella styrelseuppdrag. Samtidigt växer i många fall de förväntningar som finns på dem som antar uppgifterna.

I motsats till motionären anser partistyrelsen att det är en styrka för Folkpartiet att de ledande förtroendevalda åtar sig uppdrag i det interna partiarbetet. Det är ett sätt att uppvärdera partiarbetet och se till att de som är ansvariga inför väljarna också är de som tar ansvar för partiets interna, medlemsstyrda arbete. Under 2008 var det åtta riksdagsledamöter som dessutom var länsförbundsordförande. Partistyrelsen menar snarast att om något borde den siffran öka.

Motionärerna har naturligtvis all rätt att tycka att det är olyckligt att partistyrelsen i så hög grad består av personer som har politiska uppdrag för Folkpartiet, men samtidigt är detta personer som fått sina uppdrag av medlemmarna just på grund av politisk kompetens. Det finns en logik i att många av dem som är ledande i att utforma vår politik, i riksdagsgruppen, i landsting och kommuner, har en plats i partistyrelsen.

Partistyrelsen vill med detta yrka avslag till motionerna M17, M18, M19 och M20.

Partistyrelsen yrkar:

1. att landsmötet uttalar:.

”Arbetet med att förbättra interndemokratin, genom att

bland annat utveckla och effektivisera motionsprocessen,

samt skapa utrymme för debatt, ska fortsätta.”

2. att motion M13 anses besvarad

3. att motion M14 anses besvarad

4. att motion M15 anses besvarad

5. att motion M16 anses besvarad

6. att motion M17 avslås

7. att motion M18 avslås

8. att motion M19 avslås

9. att motion M20 avslås

Annonser

4 svar to “M17-M20 Interndemokrati”

 1. Erik said

  Så här skriver PS som svar på motionen att endast hälften av PS-ledamöterna ska vara halvtidsarvoderade politiker:

  ”Motionärerna har naturligtvis all rätt att tycka att det är olyckligt att partistyrelsen i så hög grad består av personer som har politiska uppdrag för Folkpartiet, men samtidigt är detta personer som fått sina uppdrag av medlemmarna just på grund av politisk kompetens. Det finns en logik i att många av dem som är ledande i att utforma vår politik, i riksdagsgruppen, i landsting och kommuner, har en plats i partistyrelsen.”

  Men poängen är väl den motsatta, att det är partiet som ska utforma politiken som sedan ska genomföras i rd, kommuner och landsting? Och i den processen är det bra med personer som inte är heltidspolitiker utan har kontaktytor till andra delar av samhället. Group-think!

 2. […] skriver Folkpartiets partistyrelse i sitt svar på Att dricka liberalts motion till landsmötet (M18 på Landsmötesbloggen) om att max hälften av styrelseledamöterna borde vara halvtidsarvoderade politiker: Motionärerna […]

 3. Martina said

  Det som är intressant med det här svart är att PS inte med ett ord berör att de skulle vara ett problem att inte EN ENDA person i partistyrelsen arbetar utanför partiet. Inte en enda går till jobbet och möter icke-politiker på dagarna. Och inte en enda kan stå upp för en principfråga där folkpartiet förlorar röster utan att också oroa sig för att anställningen upphör.

  Det är ett stort problem.

 4. […] Den här motionen kan du även diskutera på landsmötesbloggen […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: