Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

G43 Förbud mot tidelag

Motionärer: Solveig Hellquist, Sörberge, Hans Backman, Hofors, Maria Lundqvist-Brömster, Håknäs, Birgitta Ohlsson, Stockholm

Förslag till landsmötesbeslut:

  1. att landsmötet uttalar att ett förbud mot tidelag ska införas i brottsbalken

Det finns i dag ett stort engagemang för djurskyddsfrågor i samhället. För oss liberaler är det självklart att vi ska behandla alla levande varelser med respekt och omsorg. Genom att visa respekt för djuren är chanserna större att vi får ett samhälle där människor behandlas väl. Den som är beredd att misshandla eller begå övergrepp mot ett djur är troligen också mer benägen att behandla människor illa. Tidelag innebär att en människa har sex med ett djur. Detta var straffbart i Sverige fram till år 1944.

Sverige har i dag, till skillnad från flertalet andra länder, inte någon bestämmelse som ovillkorligt förbjuder och straffbelägger könsumgänge mellan människor och djur. Varken brottsbalken eller djurskyddslagen innehåller uttryckliga förbud mot sexuella övergrepp på djur. Sex med djur anses vara olagligt bara om det kan bevisas att det varit frågan om djurplågeri, det vill säga att det sexuella övergreppet inneburit fysiskt eller psykiskt lidande för djuret. Att leda detta till bevis är svårt eftersom djuret inte kan berätta om sina upplevelser.

Såväl Svenska Kennelklubben, Sveriges Veterinärförbund, Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbund och Djurens Rätt med flera – organisationer som har goda kunskaper om djur – har alla förordat att ett förbud mot sexuella övergrepp på djur införs i lagstiftningen. Det torde finnas ett starkt stöd bland allmänheten för att införa ett förbud. Många tror att det redan finns ett förbud och förvånas över att så inte är fallet. Ledamöter från olika partier har också under årens lopp och utan framgång motionerat till riksdagen om att förbud ska införas. Nu är det hög tid att Folkpartiet tar ställning för ett återinförande av förbudet mot tidelag. Utländska studier och enskilda rapporter från svenska veterinärer pekar på att sex mellan människa och djur många gånger leder till att djuret blir fysiskt skadat och utsätts för mentalt lidande. Det är hög tid att åtgärda denna brist i lagstiftningen. En tydligare koppling till brottsbalkens regler för straff mot djurskyddsbrott (brottsbalken 16 kap. 13 §) bör således införas beträffande sexuella övergrepp mot djur.

PS-svar:

I motion G43 yrkar motionären att landsmötet ska uttala att ett förbud mot tidelag ska införas i brottsbalken. Tidelag, det vill säga att en människa har sex med djur var uttryckligen förbjudet i svensk lagstiftning fram till 1944. Sedan dess är det förbjudet endast om man utsätter djuret för lidande, då man kan dömas för djurplågeri. Detta skapar problem i rättstillämpningen, eftersom det i efterhand kan vara svårt att leda i bevis djurets lidande då det utsatts för sexuella handlingar. Partistyrelsen anser därför i likhet med motionären att djurskyddshänsyn motiverar att det finns en mer generell straffbestämmelse mot att använda djur för sexuella ändamål och noterar att alliansregeringen har för avsikt att tillsätta en utredning som ska se över vilka åtgärder som kan vara lämpliga i syfte att stärka skyddet för djur mot användning för sexuella ändamål. Mot denna bakgrund föreslår partistyrelsen att motion G43 anses besvarad.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: