Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

D Programpunkt 51 och motion D29 y1 och 3, Mindre krångel

Programpunkt:

51. Intensifiera arbetet med att minska företagens administrativa börda med 25 procent.

D29. Fokus på småföretag och entreprenörskap

Motionär: Annika Carp, Falköping, Ingegerd Andréasson, Herrljunga

Förslag till landsmötesbeslut:

1. att Folkpartiet liberalerna ska arbeta för att förenkla reglerna för hushållsnära tjänster

2. att Folkpartiet liberalerna ska arbeta för att sänka arbetsgivaravgifterna

3. att Folkpartiet liberalerna ska bli det parti som förenklar regler och öppnar möjligheter för småföretag och entreprenörskap

Efter valet 2006 fick Sverige äntligen en ny regering. Allianspartierna tonade ner budskapet om ett radikalt systemskifte. Allianspartierna förespråkar en omfattande välfärdsstat: höga skatter och en reglerad arbetsmarknad. Allianspartierna utlovade ändå en politisk omorientering som skulle sätta arbete och entreprenörskap i fokus! Det finns all anledning att ständigt påminna allianspartierna om varför de sitter vid makten, och att den svenska politiken behöver förändras.

En stark arbetsmoral har länge funnits och finns i vårt land. Detta utgör grunden för vår välfärd. Det måste märkas tydligt att Folkpartiet liberalerna alltid försvarar småföretag, entreprenörskap och människors lust och vilja att hitta sina egna möjligheter till försörjning.

PS-svar:

Programpunkt 51 samt motion D29 yrkande 1 och 3

Ett stort hinder för företagande är alla regler som företagaren måste följa. Partistyrelsen anser att Alliansens åtagande att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler med 25 procent till 2010 måste fullföljas. Alla inblandade aktörer måste arbeta hårt för att uppnå målet. Det är också viktigt att kommuner har inriktningen att regelbördan på företagen ska minskas. Programgruppen vill att arbetet med att minska företagens administrativa kostnad intensifieras (punkt 51). Partistyrelsen vill också framhålla att det är ett långsiktigt som måste fortsätta i högt tempo även efter 2010, och därmed vara en prioriterad näringspolitisk fråga även nästa mandatperiod. Partistyrelsen vill att det sist i programgruppens punkt 51 tillfogas följande mening i enlighet med partistyrelsens förslag: ”Fortsätt arbetet även efter 2010” Partistyrelsen bifaller övriga delar i punkt 51.I motion D29 vill motionären att (yrkande 1) Folkpartiet ska arbeta för att förenkla reglerna för hushållsnära tjänster och att (yrkande 3) Folkpartiet ska bli det parti som förenklar regler och öppnar möjligheter för småföretag och entreprenörskap. Yrkande 2 behandlas under stycket ”Skatter”. Partistyrelsen delar motionärens uppfattning att Folkpartiet ska arbeta för att förenkla regler, och att reglerna för hushållsnära tjänster kan vara ett sådant exempel. I programgruppens rapport, och Folkpartiets politik sedan tidigare, finns också regelförenkling med som ett viktigt inslag i näringslivspolitiken. Partistyrelsen föreslår att motion D29 yrkande 1 och yrkande 3 därmed anses besvarade.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: