Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

D Programpunkt 6-13, Attraktiva Sverige – ”Industripolitik 3.0”

Programpunkter:

6. En stark industripolitik för Sverige bör vara en bred politik som levererar gynnsamma förutsättningar för kunskapsintensiva verksamheter i allmänhet.

7. God utbildning, från förskola och grundskola till gymnasium, yrkesutbildning, kvalificerad yrkesutbildning, högre utbildning och forskning.

8. Den svenska kapitalbeskattningen bör ses över ur ett internationellt och ett ägarperspektiv för att skapa bra förutsättningar för både svenskt och utländskt ägande.

9. Genomför åtgärder som ökar tillgången på riskvilligt kapital i tidiga investeringsskeden.

10. Gör det mer förmånligt för företag att satsa på forskning och utveckling, bl.a. genom att införa en skatterabatt för forskningssatsningar.

11. Se till att utländska och svenska företag i Sverige har tillgång till kompetens de behöver, t.ex. genom reformerade expertskatteregler och högklassig spetsforskning.

12. Öppna upp för mer konkurrens inom offentligt finansierad verksamhet. Det skapar möjligheter för nya framgångsrika företag inom t.ex. vårdsektorn att frodas och växa.

13. Inför Euron – Sverige bör gå med i valutaunionen fullt ut.

PS-svar:

 

För att Sverige ska vara en attraktiv plats att lokalisera verksamheter som har högt kunskapsinnehåll, bra intjäningsförmåga och attraktiva arbetstillfällen krävs ständig utveckling. Entreprenörskapsrapporten tar upp ett antal punkter för ett attraktivt Sverige.

Exempel på sådana frågor är eurons införande (punkt 13), gynnsamma förutsättningar för kunskapsintensiva verksamheter (punkt 6) och god utbildning från förskola till forskning (punkt 7) föreslås. Även att öppna upp för ökad konkurrens inom offentligt finansierad sektor (punkt 12) är en fråga som vi redan i dag arbetar med. Vidare föreslås att kapitalbeskattningen ses över (punkt 8), liksom åtgärder för att öka tillgången på riskvilligt kapital i tidiga investeringsskeden (punkt 9). När det gäller spetskompetens föreslås att det ska bli mer förmånligt för företag att satsa på forskning och utveckling, bland annat genom skatterabatter på forskningssatsningar (punkt 10) och underlättad tillgång till kompetens genom till exempel reformerade expertskatteregler och högklassig spetsforskning (punkt 11).

Det svenska näringslivet har redan i hög grad påverkats av globaliseringen. Allt fler företag har blivit utländskt ägda och allt fler i Sverige jobbar i utländska företag. Det blir därmed ännu viktigare att Sverige kan konkurrera på egna meriter om att vara den plats där villkoren är bäst för kunskapsintensiv verksamhet inom olika sektorer. Partistyrelsen föreslår därför att entreprenörskapsrapportens punkt 6–13 bifalls.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: