Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

Jämställd medicinsk forskning Punkterna 23–25

Partistyrelsens svar:

Punkterna 23–25 i rapporten lyder:  ”23. Ta in könsperspektiv i medicinsk forskning. För att få forskningsmedel bör en ansökan redan från början visa hur könsperspektivet ska ingå i studien.  #24. Använd den könsuppdelade statistiken. Det bör utredas hur Sverige på ett bättre sätt kan utnyttja den potential som våra hälsoregister inklusive det individbaserade läkemedelsregistret erbjuder. #25. Utvärdera vård och vårdutbildningar utifrån ett genusperspektiv. Socialstyrelsens tillsyn av hälso- och sjukvården bör alltid inkludera ett genusperspektiv, när det är relevant. På samma sätt ska Högskoleverket inkludera ett genusperspektiv i sina utvärderingar av vårdutbildningar.” En stor del av den medicinska forskningen har utförts av män och haft mannen som utgångspunkt. I Sverige har vi en omfattande köns- och åldersspecifik statistik över läkemedelsanvändning. Men de möjligheter som finns för registerforskning med könsperspektiv har inte utnyttjats i så hög grad som skulle kunna vara möjligt på grund av brist på såväl forskare som ekonomiska resurser. Det bör därför utredas hur Sverige på ett bättre sätt kan utnyttja den potential som våra hälsoregister samt det individbaserade läkemedelsregister erbjuder.  På senare tid har också Socialstyrelsen stärkt sin roll som kvalitetskontrollant. Jämställdhetsgruppen anser att det vore önskvärt om Socialstyrelsen i detta också för in genusperspektivet i frågor som berör kvalitetssäkring m.m. Utvärdering av olika vårdprogram bör därför inrymma analys av i vilken utsträckning könsperspektivet kommer in i utbildningarna och eventuella brister bör i så fall rättas till.  Partistyrelsen delar inriktningen i programgruppens förslag, men föreslår en annorlunda lydelse av punkt 23: ”Ta in könsperspektiv i medicinsk forskning. För att få forskningsmedel bör en ansökan redan från början då det är relevant visa hur könsperspektivet ska ingå i studien.” Partistyrelsen föreslår även att punkterna 24–25 i rapporten bifalls.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: